Glasnik 12/2009

GRAD KARLOVAC
GRADSKO VIJEĆE

224.ODLUKA o trećim izmjenama i dopunama Proračuna grada Karlovca za 2009. godinu (Rebalans III)
225.PRORAČUN grada Karlovca za 2010. godinu, s prijedlogom projekcije za 2011. i 2012.godinu 
226.ODLUKA o izvršenju Proračuna grada Karlovca za 2010. godinu
227.ODLUKA o prihvaćanju obavljanja komunalnih poslova u dijelu koji se odnosi na crpljenje,odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na
području općine Ribnik
228.ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu
229.ODLUKA o izmjenama Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne urbanističke cjeline za 2009. godinu
230.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o povratu dijela komunalnog doprinosa tvrtki Afirmacija Karlovac d.o.o. Zagreb
231.ODLUKA o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, na području grada Karlovca za 2010. godinu
232.ODLUKA o odobrenju sklapanja dodatka Sporazumu o susufinanciranju rekonstrukcije dijala vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u ulici Vlatka Mačeka u
Karlovcu, od 24.veljače 2009. godine
233.ODLUKA o postupku nabave dodatnih radova na izgradnji pješačkog pontonskog mosta na rijeci Korani
234.ODLUKA o načinu i uvjetima raspodjele sredstava za obnovu objekata zaštićene spomeničke baštine
235.ODLUKA o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada Karlovca
236.PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
237.PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu Grada u 2010. godini
238.PROGRAM zaštite od požara u 2010. godini
239.PROGRAM utroška sredstava komunalne naknade u 2010. godini
240.PROGRAM javnih potreba u športu grada Karlovca za 2010. godinu
241.PROGRAM javnih potreba u tehničkoj kulturi grada karlovca za 2010. godinu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana