Glasnik 16/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

AKTI ZA PROVOĐENJE IZBORA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI

192. OBVEZATNE UPUTE III o postupku imenovanja članova biračkih odbora na ponovnim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje i Vijeća gradske četvrti Gaza
193. OBVEZATNE UPUTE – IV o odustanku od kandidature na ponovnim izborima za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Gornje Mekušje i Vijeća gradskih četvrti Gaza
194. OBVEZATNE UPUTE –V o pravima dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela na ponovnim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje i Vijeća gradske četvrti Gaza
195. OBVEZATNE UPUTE – VI o načinu uređenja prostorija u kojima će se glasovati na ponovnim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje i Vijeća gradske četvrti Gaza
196. OBVEZATNE UPUTE – VII o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom ili težom bolesti na ponovnim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Gornje Mekušje i Vijeća gradske četvrti Gaza
197.OBVEZATNE UPUTE – VIII o obrascima za provođenje izbora – 2
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana