Glasnik 13/2007

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

167. ODLUKA o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Karlovca
168. IZVJEŠĆE o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Karlovca za 2006. godinu
169. ODLUKA o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju Grada Karlovca
170. PLAN upravljanja imovinom grada Karlovca (strateški plan )
171. PROGRAM razvoja poduzetničkih zona na području Grada Karlovca
172. ODLUKA o izgradnji poduzetničkih zona na području Grada Karlovca
173. PROGRAM o izmjena i dopuna programa izgradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
174. ODLUKA o prihvaćanju Dodatka I Ugovora o redovnom održavanju asfaltnih javnih površina i nerazvrstanih cesta na području grada Karlovca za razdoblje od četiri godine sa tvrtkom ARKADA d.o.o. iz Duga Rese
175. ODLUKA o davanju suglasnosti za prijenos vlasništva nad Starim gradom Dubovcem s Gradskog muzeja Karlovac na Grad Karlovac
176. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br.907, k.o. Gornje Mekušje
177. ODLUKA o odobrenju sklapanja ugovora o darovanju nekretnine povijesnog naziva «Žitna kuća» između Republike Hrvatske kao darovatelja i Grada Karlovca kao daroprimatelja
178. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine povijesnog naziva «Žitna kuća»
179. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine u Tušiloviću
180. ODLUKA o odobrenju prodaje nekretnine na Trgu bana Josipa Jelačića 6 – «Velike vojarne»
181. ODLUKA o davanju suglasnosti ustanovi Karlovačko dječje odmaralište za kreditno zaduženje
182. ODLUKA o davanju stadiona «Branko Čavlović – Čavlek» na korištenje, održavanje i upravljanje NK Karlovac
183. IZVJEŠĆE o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Karlovca za 2006. godinu
184. ODLUKA o davanju suglasnosti Zelenilu d.o.o. za zaduživanje putem financijskog leasinga za nabavu sakupljača za travu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana