Glasnik 07/2007

51. ODLUKA o godišnjem obračunu proračuna Grada Karlovca za 2006. godinu
52. ODLUKA o otpisu nenaplaćenih potraživanja
53. ODLUKA o izdavanju potvrde za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava PPK Karlovačka mesna industrija d.d.
54. ODLUKA o potvrđivanju Ugovora o davanju vatrogasnog vozila na korištenje i o odobrenju korištenja sredstava Proračuna grada Karlovca za 2007. godinu s pozicije R0345 –  «Nabava vozila za protupožarnu zaštitu; ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu – navalno vozilo»
55. ODLUKA o prijenosu vlasništva specijalnog vatrogasnog vozila – autoljestve sa Grada Karlovca na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca
56. ODLUKA o odobrenju sklapanja Dodatka 2. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture grada Karlovca
57. ODLUKA o odobrenju sklapanja Ugovora o sufinanciranju nastavka izgradnje objekta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“
58. ODLUKA o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
59. ODLUKA o ukidanju svojstva javnog dobra na zemljištu oznake k.č.br. 1357/3, k.o. Karlovac
60. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1283/2 i k.č.br. 1002/7 tvrtki INA d.d. Zagreb
61. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Pere Filipca 6
62. ODLUKA o odobrenju prodaje stambenog prostora u ulici Hvarska 9
63. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 11 B
64. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 15
65. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Dubrovačka 5 B
66. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Dr. Vladka Mačeka 14
67. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonjere u ulici Smičiklasova 25 A
68. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Izidora Kršnjavog 7
69. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Stanka Vraza 32 A
70. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Trg Svetog Franje Ksaverskog 2
71. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulica Kralja Zvonimira 14
72. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Hrvatske bratske zajednice 11 A
73. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Mrežnička 1
74. ODLUKA o odobrenju prodaje stambenog prostora u ulici Stanka Vraza 42
75. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Tuškanova 12
76. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Bartola Kašića 2
77. ODLUKA o odobrenju prodaje stambenog prostora – sobe u ulici Stanka Vraza 42
78. ODLUKA o odobrenju prodaje garsonjere u ulici Stanka Vraza 32
79. ODLUKA o odobrenju prodaje jednosobnog stana u ulici Draškovićeva 14
80. ODLUKA o odobrenju prodaje stambenog prostora – sobe u ulici Dubrovačka 5 C
81. ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici Gaza Naselje 1 C
82. ODLUKE o davanju suglasnosti predstavnicima grada Karlovca u Skupštini trgovačkog društva Central d.o.o. Karlovac za prodaju nekretnina
83. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2007. godinu
84. ZAKLJUČAK o Izvješću Povjerenstva za utvrđivanje činjenica vezanih za izvođenje projekta „Izgradnja Auto kampa na desnoj obali rijeke Korane“
85. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Gradskog kazališta „Zorin dom“
86. ZAKLJUČAK o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u 2006. godini
87. ZAKLJUČAK o Izvješću o poslovanju Gradskog kazališta „Zorin dom“ u 2006. godini
88. ZAKLJUČAK o Izvješću o poslovanju Gradskog muzeja Karlovac u 2006. godini
89. ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Gradske uprave grada Karlovca za 2006. godinu i Plan rada za 2007. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVAC

90. PRAVILNIK o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Karlovca
91. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje gradskih stanova u najam
92. ODLUKA o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana