Glasnik 02/2006

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

11. PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2006. godinu
12. OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2006. godinu
13. ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta grada Karlovca
14. ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Karlovca
15. ODLUKA o ustroju Upravnih tijela grada Karlovca
16. ODLUKA o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtki Toplana d.o.o. Karlovac
17. ODLUKA o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2006. godini
18. ODLUKA o ustanovljenju Povjerenstva za gradska znakovlja, imenovanja i preimenovanja javnih prostora i objekata u gradu Karlovcu
19. ZAKLJUČAK o utvrđenju prioritetnih športskih klubova grada Karlovca
20. RJEŠENJE o razrješenju gospodina Nikole Juraića na dužnosti ravnatelja Dječjih vrtića grada Karlovca
21. RJEŠENJE o imenovanju gospodina Nikole Juraića za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjih vrtića grada Karlovca

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

22. PRAVILNIK o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području grada Karlovca
23. ODLUKA o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u osnovnim školama grada Karlovca
24. ODLUKA o određivanju zona i odredišta u javnom gradskom prijevozu putnika na području grada Karlovca
25. ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za mlade pri gradu Karlovcu
26. RJEŠENJE o imenovanju Organizacijskog odbora «Karlovački dani piva 2006. godine»
27. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika
28. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika
29. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika zapovjednika JVP-a grada Karlovca
30. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predstavnika grada Karlovca u skupštinu tvrtke Central d.o.o. Karlovac
31. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predstavnika grada Karlovca na dužnosti člana turističkog vijeća Turističke zajednice grada Karlovca
32. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju predstavnika grada Karlovca na dužnosti člana nadzornog odbora Turističke zajednice grada Karlovca
33. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog zemljišta za postavljanje kioska i drugih pokretnih naprava
34. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pripremu izgradnje nogostupa u Ulici Braće Gojak u Karlovcu
35. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o dodatnom ulaganju za obnovu sakralnih objekata
36. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje Programa karlovačke strategije jedinistvene politike za osobe s invaliditetom
37. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pregovarački postupak vezano za Kolektivni ugovor s ustanovama kulture grada Karlovca
38. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje Kolektivnog ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića Karlovac
39. RJEŠENJE o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i upravljanje imovinom
40. RJEŠENJE o potvrdi Rješenja gradonačelnika
41. RJEŠENJE o potvrdi Rješenja gradonačelnika
42. RJEŠENJE o cijeni naplate parkiranja u gradu Karlovcu
43. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje postupka javne nabave za odabir izvoditelja dogradnje Gradske knjižnice «Ivan Goran Kovačić» u Karlovcu
44. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za praćenje plinofikacije na području grada Karlovca
45. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika
46. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika
47. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana