Glasnik 04/2004

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KARLOVCA

61. ODLUKA o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna grada Karlovca za 2003. godinu
62. ODLUKA o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju grada Karlovca
63. ODLUKA o provođenju nagodbi s dužnicima
64. ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Karlovca
65. ODLUKA o povjeravanju komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom općine Vojnić za naselje Okić
66. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Borlinu oznake, kč. br. 31/16 k.o., Karlovac 2
67. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u Branimirovoj ulici oznake kč. br. 2660/4 i kč. br. 2663/13 k.o., Karlovac 2
68. ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta na Baniji oznake, kč. br. 2007/14 k.o. Karlovac1
69. ODLUKA o vjerodostojnom tumačenju članka 68. Odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Karlovca
70. ODLUKA o vjerodostojnom tumačenju PUP-a Luščić– idejno urbanističko uređenje VT plinovoda
71. ODLUKA o vjerodostojnom tumačenju članka 22., GUP-a Karlovca
72. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješće (nalaz) o reviziji Proračuna grada Karlovca za 2003. godinu

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KARLOVCA

74. PLAN rasporeda zaštitnih ograda na području grada Karlovca
75. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Karlovca
76. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Karlovca
77. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zamjenika zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD Mahično
78. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD Hrnetić - Novaki
79. ODLUKA o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Vatrogasne postrojbe DVD Velika Jelsa
80. ODLUKA o neprihvaćanju prijedloga o imenovanju Gorana Frankovića za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca
81. ODLUKA o otkupu natječajne dokumentacije
82. ZAKLJUČAK o promjeni III. Članka Zaključka Gradskog poglavarstva od 8. srpnja 2002. godine (sklonište)
83. ZAKLJUČAK o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja grada Karlovca
84. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac na nove cijene usluga
85. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti tvrtki Čistoća d.o.o. Karlovac na nove cijene usluga
86. ZAKLJUČAK o potvrđivanju Zaključka gradonačelnika - plaćanje predujma tvrtki Zelenilo d.o.o. Karlovac
87. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje namjenskog trošenja sredstava Proračuna grada Karlovca
88. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za dodjelu javnih priznanja
89. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka za raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Karlovca
90. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za tumačenje odredaba i praćenje Kolektivnog ugovora za radnike u trgovačkim društvima u vlasništvu grada Karlovca
91. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja gradonačelnika - plaćenje predujma tvrtki Zelenilo d.o.o.

OSTALO

92. STATUT Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Karlovcu
93. FINANCIJSKI PLAN Vijeća srpske nacionalne manjine za period od 15. 07. 2003. - 31. 12. 2003. godine
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana