Glasnik 4 / 1995.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
50. ODLUKA o pristupu Grada Karlovca kao suosnivača JP "Plinara" d.o.o....... ......54
51. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Odbora za predstavke i pritužbe. . ........55
52. RJEŠENJE o odobrenju sredstava za rekonstrukciju zgrade Banjavčićeva 9......55
53. RJEŠENJE o imenovanju gradonačelnika Grada Karlovca................................. 55
54. ZAKLJUČAK o ostavci gradonačelnika................................................................ 55
POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA
55. ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage i donošenju novog Pravilnika o
kriterijima za određivanje zakupnine za zauzimanje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava. . . 56
56. PRAVILNIK o uvjetima i načinu korištenja, održavanju i zaštiti odmaralista "Dubovac" u Selcu . .  . . 58
57. ODLUKA o pretvorbi JP ''KARLOVAČKI TJEDNIK" u dioničko društvo....................... . ... . ·. . . . . . . 60
58. RJEŠENJE o uklanjanju i premještanju vozila s prometnih površina u povijesnom dijelu grada Karlovca "Zvijezda" koja ne posjeduju odobrenje o zaustavljanju i prakiranju unutar "Zvijezde". . . . . . . . . . . . . . . . . 62
59. ZAKLJUČAK o garažnom prostoru........ 62
60. ZAKLJUČAK o otpisu svih obaveza koje se razrezuju na katastarski prihod iz 1995. godinu za privremeno okupirana područja i područja neposredno uz bojišnicu......................... 63
GRADONAČELNIK
61. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda . . . . . . . . . . 64
OSTALI
62. PRAVILNIK o radu ocjenjivačkog odbora nagrade grada Karlovca "ZDRAVKO PUCAK" za mlade pjesnike i Nagradnog fonda.....64
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana