Glasnik 3 / 1995.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA
29. ODLUKA o detaljnom planu uređenja "Pivovara" . .  . ... 38
30. RJEŠENJE o imenovanju članom Upravnog vijeća Centra za predškolski odgoj djece Karlovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
31. RJEŠENJE o utvrđivanju mandala Slavka Nastava kao vijećnika Gradskog vijeća . . . . . 42
32. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Gradskog muzeja . . . . . . . . . . . . . . . . 42
33. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Gradskog muzeja . . . . . . . . . . . . . . . . 42
34. ZAKLJUČAK o podnošenju zahtjeva nadležnim tijelima za priznanje suvlasničkog udjela bivše općine Karlovac . .  . . 42
35. ZAKLJUČAK o pokroviteljstvu proslave 230-te obljetnice postojanja karlovačke Gimnazije . . . . 43
36. ZAKLJUČAK o suglasnosti na Statut Centra za predškolski odgoj djece Karlovac . . . . . . . ....... 43
POGLAVARSTVO GRADA KARLOVCA
37. PRAVILNIK o kriterijima za opdređivanje zakupnine za zauzimanje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava . . .  . 4
38.RJEŠENJE o visini naknade za rezervirana parkirališna mjesta  . .. .45
39 RJEŠENJE o visini naknade kartice za vozila koja se mogu zaustaviti i parkirati na rezerviranom parkirališnom mjestu .........46
40.RJEŠENJE o imenovanju Organizacijskog odbora za izgradnju "Spomen obilježja hrvatskim vojnicima palim za domovinu"  46
41. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Odbora za obnovu povijesne jezgre Karlovac . . . . . 47
42. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Gradske izborne komisije za izbore Vijeća mjesnih odbora . . . . . . . . . . . . . . . 47
43. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za utvrđivanje rasporeda korištenja odmarališta "Dubovac" u Selcu.. . . . . . . . . . . . 47
44. RJEŠENJE o izmjeni visine posebne pristojbe koja se plaća pri izdavanju odobrenja za priređivanje prigodnih tombola ili klađenja na športskim natjecanjima i igre na sreću - Bingo. . . . . . . . . . . . . . 47
45. RJEŠENJE o razrješenju imenovanja člana Komisije za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 48
46. ZAKLJUČAK o oslobađanju plaćanja naknade za rezervirana parkirališna mjesta u Ulici Ambroza Vranyczanyja . . . 48
47. ZAKLJUČAK o imenovanju člana Savjeta Puhačkog orkestra Grada Karlovca .... . 48
48. ZAKLJUČAK o izmjeni i dopuni Plana rasporeda kioska ... . ............. . 48
49. ZAKLJUČAK o prihvaćanju i upućivanju na raspravu Gradskom vijeću Zaključka o podnošenju zahtjeva nadležnim tijelima za priznanje suvlasničkog udjela bivše općine Karlovac......49
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana