e-Usluge

Glasnik 24 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                 str.
 
272. ODLUKA o davanju financijskog jamstva trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Karlovac u svrhu izdavanja dozvole za gospodarenjem otpadom        2414.
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
273. RJEŠENJE o isplati sredstava       2415.
 
 
ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 
 
274. PROČIŠĆENI TEKST Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Karlovca nakon IV. Izmjena i dopuna       2416.
 
 
OSTALO
 
275. ISPRAVAK Pravilnika o poslovanju službe – vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti      2516.