e-Usluge

Glasnik 20 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                    str.
 
 
210. ODLUKA o osnivanju ustanove Sportski objekti Karlovac                       1813.