e-Usluge

Glasnik 13 / 2023

GRADSKO VIJEĆE GRADA KARLOVCA                   str.
 
 
136. ODLUKA o izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Vodovod i kanalizacija d.o.o.     1200.
 
137. ODLUKA o uvjetima i načinu provedbe javnog, općeg u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju i anketnog, I. stupnja složenosti urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu      1200.
 
138. ODLUKA o provedbi postupka javnog, općeg u jednom stupnju, anonimnog, za realizaciju i anketnog, I. stupnja složenosti urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje i izgradnju središnjeg dijela glavne gradske osi u Karlovcu      1230.
 
139. ODLUKA o prijenosu prava vlasništva zemljišta u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za potrebe realizacije Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Karlovca bez naknade          1230.
 
140. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na nekretninama k.č. 2180/3 i 2250/4 k.o. Zadobarje      1231.
 
141. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na više nekretnina u k.o. Turanj i k.o. Vukmanićki Cerovac     1232.
 
142. ODLUKA  o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića Luščić     1232.
 
143. ODLUKA o provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji nogometnog igrališta na Turnju           1233.
 
144. ODLUKA o pripremi i prijavi projekta GIFTnet na javni poziv Interreg IPA CBC HR-BA-ME            1233.
 
145. ODLUKA o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru ponude u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti: Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu, ev.br. 098/23            1234.
 
146. ZAKLJUČAK o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika Vladimira Omrčena na području Grada Karlovca           1234.
 
 
 
GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA
 
147. PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih mobilnih uređaja i informatičke opreme       1235.
 
148. UGOVOR o financiranju urbanističkog plana uređenja „Banija – Kupa II“         1238.
 
149. ODLUKA o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2023. g.      1243.
 
150. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac za 2023. godinu       1243.
 
151. ODLUKA o Obrascu izvješća o provođenju programa i projekata javnih potreba  u kulturi Grada Karlovca         1244.
 
152. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostore           1249.