e-Usluge

Glasnik 13 / 2022

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                             str.

216. RJEŠENJE o imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Karlovcu                             1423.
217. UGOVOR o financiranju Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona Mekušje-II.A etapa (2.18.A)                                                                1423.