e-Usluge

Glasnik 06 / 2024

GRADONAČELNIK GRADA KARLOVCA                            str.
 
29. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca za 2024. godinu                  159.