Odluka o izmjenama i dopunama odluke u davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca

03.05.2022.
Savjetovanje s javnošću traje do 2. 6. 2022. godine.
Nakon stupanja na snagu Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19), u praktičnoj primjeni pokazali su se određeni problemi, kao i mogući pravci poboljšanja predmetne Odluke.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana