Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca

26.10.2021.
Savjetovanje je završeno.
Prema prijedlogu Odluke od 1. 1. 2022. stopa prireza bila bi smanjena sa sadašnjih 12% na 9% što znači da bi zaposlenim građanima koji plaćaju porez i prirez prihodi od iduće godine bili povećani za ukupno 4,5 mil. kn. Prema prijedlogu Odluke od 1. 1. 2022. stopa poreza na potrošnju za ugostitelja bila bi smanjena sa 3% na 2% s čime bi ugostiteljima u idućoj i narednim godinama bili rashodi smanjeni za oko 600.000 kn.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana