Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca

19.01.2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je završeno.
Utvrđivanje kriterija, mjerila i potrebne dokumentacije za dodjelu potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva koje su utvrđene Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana