Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu

28.10.2019.
Savjetovanje je završeno.
Grad Karlovac predstavlja vam Nacrt proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu. Ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca ovim proračunom planirani su na razini od 362,8 mil. kn s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika koji su  integrirani u lokalnu riznicu Grada Karlovca sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti, te sa uključenim prihodima od Ministarstva obrazovanja za plaće zaposlenih u osnovnim školama.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana