Glavni projekt uređenja površina parkirališta iza zgrade u Smičiklasovoj ulici u Karlovcu na k.č.br. 1317/55 i 1317/1 k.o. Karlovac II

22.10.2019.
Savjetovanje je završeno.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana