Odluka o uređenju prometa na području Grada Karlovca

12.09.2017.
Rok za dostavu primjedbi je 15. 10. 2017.
Odlukom o uređenju prometa uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa te mjere za njihovo provođenje na javnim prometnim površinama na području Grada Karlovca. Prometom prema ovoj Odluci, podrazumijeva se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim prometnim površinama Grada koje se koriste za javni promet.