Pretražite novosti:

Završena obnova zgrade gradske uprave

21.04.2020.
Završena obnova zgrade gradske uprave
Prije zadanog roka, završena je energetska obnova zgrade gradske uprave. Grad Karlovac ju je za EU sufinanciranje prijavio 2018. godine s ciljem postizanja energetskih ušteda, a danas su završetkom projekta ostvareni svi uvjeti za  značajno smanjenje gubitka energije. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ . Fond EU sufinancirao je iznos od 2 milijuna i 585 tisuća kuna. Grad Karlovac je uložio preostala značajna sredstva, tako da ukupna vrijednost ove investicije iznosi 5 milijun i 693 tisuće kuna. U okviru projekta Grad je koristio financijski instrument kao jedan od oblika financijske potpore EU u vidu kredita iz sredstava ESIF-a  koji je potpisan s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Sklopljenim ugovorom osigurana su kreditna sredstva u iznosu od 2 milijuna i 137 tisuća kuna s počekom do 31. ožujka 2021. kada počinje otplata u 40 rata.
– Cilj projekta bio je smanjenje potrošnje energije u zgradi korištenjem mjera energetske učinkovitosti. Provođenjem mjera energetske obnove unaprijeđen je energetski razred građevine sa G na A kategoriju, smanjili smo emisiju CO2 za 79 posto i postigli smo godišnju energetsku uštedu od 174 tisuće kilovat sati godišnje, kazao je na konferenciji za medije voditelj projekta Robert Vodopić.
Na zgradi je zamijenjena dotrajala vanjska stolarija, sanirana su glavna ulazna vrata, zamijenjena su vanjska vrata pomoćnih prostora  na sjeverozapadnom pročelju, obrada zidova uličnih pročelja, toplinski sustav na dvorišnom i slobodnom dijelu jugozapadnog pročelja kao i termoizolacija stropa na drugom katu Velike vijećnice. Izvedena je i dodatna termoizolacija stropova i vanjskih uličnih zidova u radnim prostorima na trećem katu kao i zamjena oštećenog dijela pokrova kosih krovova. Uz navedeno izvedena je termo i hidroizolacija krovova dvorišne dogradnje kao i zamjena ustakljenih aluminijskih vertikalnih kosih fasada. Postojeća rasvjeta tijela, zamijenjena su LED rasvjetom, a ugrađeni su i termostatski ventili. Isto tako ugrađeni su mehanički sustavi prozračivanja s povratom topline, rekuperatori.  Uz sve spomenuto rekonstruirana je gromobranska instalacija na pročeljima i na krovu dvorišne zgrade. Zgrada gradske uprava sada je ne samo energetski učinkovita, nego i okras središta grada.
–  Projekte energetskih obnova koje smo planirali u proračunu za 2018., 2019. i 2020. doveli svome kraju. Slijedi energetska obnova Mješovite industrijsko – obrtničke škole, sufinancirana također EU sredstvima. Vrijednost svih projekat koji su do sada realizirani s MIOŠ-om je preko 30 milijuna kuna, a radi se o ulaganju 2/3 europskog i 1/3 vlastitog novca. Vjerujem da će se narednih godina planirane uštede po projektima ostvarivati, ali dobili smo i  zestetski dio u Zvijezdi, rekao je gradonačelnik Damir Mandić i istaknuo da će se unatoč koronakrizi svi EU projekti dovršiti, te najavio da je sljedeći izazov te vrste mala zgrada gradske uprave koje je prošle godine iz državnog vlasništva prebačena u gradsko, pa je moguće daljnje planiranje i projektiranje.

 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana