Pretražite novosti:

Uspješno završen projekt "ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III"

26.08.2021.
Uspješno završen projekt
Kroz 4 godine provedbe, u projekt je uključeno 75 učenika s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu podršku pomoćnika u nastavi.
Četverogodišnji projekt „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ koji je započeo u kolovozu 2017. godine ovih dana završava sa svojom provedbom povodom čega je održana završna konferencija.
Na konferenciji su sudjelovali ravnatelji i koordinatori škola partnera, a o samom projektu i njegovom značaju su govorili voditeljica projekta Ivana Matan, ravnateljica Osnovne škole Mahično Gorana Simić Vinski, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Draženka Sila Ljubenko te gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić.
Grad Karlovac nositelj je ovog projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u partnerstvu s 11 škola kojima je osnivač, a čiji učenici s teškoćama imaju potrebu za podrškom pomoćnika u nastavi. Kroz projekt se priznavanjem prava na pomoćnike u nastavi učenicima s teškoćama doprinosi povećanju socijalne uključenosti učenika s teškoćama i njihovoj integraciji u odgojno – obrazovnim ustanovama te pozitivno utječe na njihov obrazovni uspjeh, socijalni i emotivni razvoj.
Kroz 4 godine provedbe, u projekt je uključeno 75 učenika s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu podršku pomoćnika u nastavi, a uz zapošljavanje i rad pomoćnika, provedene su i edukacije za 46 pomoćnika u nastavi kojima su se ostvarile dobre i uspješne suradnje. U prve tri godine provedbe projekta edukaciju je provelo Učilište za obrazovanje odraslih IDEM iz Zagreba, dok je u zadnjoj godini to učinila Udruga za inkluziju i  promicanje kvalitete života djece i mladeži s teškoćama u razvoju Frendofon iz Karlovca. U slučajevima u kojima je bilo potrebno u kratkom roku osigurati podršku pomoćnika, edukaciju su provodile i stručne službe škola.
Škole, koji su nositelji odgojno – obrazovnog procesa svakog učenika, imaju iznimno veliku i značajnu ulogu u provedbi ovog projekta i bez njih cijela ova priča ne bi bila ostvariva. Osim što zapošljavaju pomoćnike u nastavi, njihovi stručni djelatnici su ujedno i koordinatori projekta na školama, stručna su pomoć i podrška pomoćnicima od trenutka kada sa učenicima sjednu u školske. Uključivanje različitih dionika u proces odgoja i obrazovanja, njihova suradnja i predan rad, okosnica je kvalitetnog i uključivog obrazovanja bez diskriminacije, počevši sa pomoćnicima u nastavi koji neposredno rade s učenicima s teškoćama, pa do učitelja, nastavnika, drugih učenika u razredu i školi, stručnih suradnika i ravnatelja, ali i samih roditelja učenika.
Inkluzivno obrazovanje jednako dostupno svima, koje ovakvim projektom postižemo, bitno mijenja vrijednosni sustav svakog pojedinca, ali i društva u cjelini. Iz dosadašnjeg pristupa vidljivo je da je projekt usklađen sa stvarnim potrebama učenika s teškoćama za podrškom te je kao takav od iznimne važnosti za Grad Karlovac i potrebno ga je kontinuirano provoditi.
Kako bi zaokružili ovu priču, koordinatori na školama su u suradnji s učiteljima i nastavnicima unutar razreda proveli radionice na temu „Tko su pomoćnici u nastavi“. Rezultat ovih aktivnosti je brošura „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ u kojoj su, uz podatke o projektu, prikazani osvrti i likovni radovi iz „cipela“ svih uključenih.
Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena podrška pokazatelj su ostvarenog rezultata ovog projekta, ali smo svi zajedno uz roditelje i učenike, prema riječima gradonačelnika Damira Mandića, svjesni učinka koji u školama stvara i promiče atmosferu uključivosti i razumijevanja među učenicima što čini njegovu najveću vrijednost.
 
UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“
NOSITELJ PROJEKTA: GRAD KARLOVAC
PARTNERI NA PROJEKTU: Osnovna škola Banija, Osnovna škola Braća Seljan Karlovac, Osnovna škola Dragojle Jarnević, Osnovna škola Dubovac, Osnova škola Grabrik, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Skakavac, Osnovna škola Švarča, Osnovna škola Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac
RAZDOBLJE PROVEDBE: 28. KOLOVOZA 2017. – 27. KOLOVOZA 2021. (48 mjeseci)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.154.324,00 kn
Bespovratna sredstava: 7.501.978,08 kn
Sufinanciranje Grada Karlovaca u iznosu od 8% ukupne vrijednosti: 652.345,92 kn

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudsksi potencijali 2014. – 2020. kroz Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza III.
Opći cilj Poziva: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Specifični cilj Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana