Pretražite novosti:

Uskoro novi vrtić u Mahičnu

19.02.2020.
Uskoro novi vrtić u Mahičnu
U prvi karlovački vrtić za čiju su gradnju stigla EU sredstva, u Mahičnu, na jesen će krenuti 46 mališana u tri odgojne skupine, a o njima brinuti 6 zaposlenih. Novi objekt vrijedan je 6 milijuna kuna, od čega je 3,8 milijuna stiglo iz EU fondova, oko 672.000 kuna od države, dok će ostatak izdvojiti Grad Karlovac. Izgradnjom vrtića, koji će biti dovršen do 16. lipnja, i rekonstrukcijom vrtića na Dubovcu bit će završen višegodišnji ciklus obnove i izgradnje dječjih vrtića u Karlovcu, stvorena dodatna mjesta za mališane, ali i otvorena nova radna mjesta za one koji o djeci brinu.
– Vrtićem u Mahičnu ćemo dobiti više od 40 novih mjesta i to je na tragu naše želje da svako dijete dobije mjesto u vrtiću. Želio bih da već sljedeće godine moramo raditi novi vrtić jer bi to značilo da u Karlovcu imamo više rođene djece. Ulaganja u vrtiće je jedna od glavnih demografskih mjera Grada Karlovca, izjavio je gradonačelnik Damir Mandić za današnjeg obilaska budućeg vrtića u Mahičnu.
Projekt Dječji vrtić i jaslice za dječji osmijeh sufinanciran je iz Europskog fonda za ruralni razvoj, iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020, Operacija 7.4.1. .“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, sektor dječji vrtići.
Iznos sufinanciranja: 3.812.959,02 HRK iz sredstava EU (68%) i 672.875,12 HRK (12%) nacionalna sredstva.
Naziv projekta: Dječji vrtić i jaslice za dječji osmijeh
Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta ruralnog stanovništva kroz proširenje lokalnih temeljnih usluga usmjerenih na potrebe djece čime se ostvaruju uvjeti za ostanak stanovnika na ruralnom području i poboljšanje demografske strukture stanovništva. 
Specifični cilj projekta je unapređenje kvalitete brige za djecu predškolske dobi na sjevernom dijelu ruralnog područja Grada Karlovca izgradnjom novog dječjeg vrtića u naselju Mahično.
Očekivani rezultati: uređeno 1.828 m2 površine za potrebe provođenja predškolskog odgoja sukladno ''Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe'' (NN br. 63/08 i 90/10), izgrađeno i opremljeno 565 m2 prostora za 2 jasličke i 1 vrtićku grupu djece za potrebe djece predškolskog odgoja, stvoreno 6 radnih mjesta na bazi 8 satnog radnog vremena. 
Ciljane skupine projekta : 46 djece,  polaznika Dječjeg vrtića i jaslica Mahično, roditelji djece polaznika vrtića i jaslica i članovi šire obitelji, 6 novozaposlenih odgajatelja / ica u Dječjem vrtiću i jaslicama Mahično 
Krajnji korisnici: djeca predškolske dobi u naselju Mahično i ostalim naseljima na sjevernom dijelu administrativnog područja Grada Karlovca (naselja Tuškani, Zagraj, Vukoder, Priselci, Zadobarje i Vodostaj). Prosječno je na navedenom području u dobi 0-7 godina oko 150 djece, djeca iz naselja na teritorijanom području grada Ozlja i Zagrebačke županije iz naselja koja gravitiraju prema projektnom području i koja graniče s administrativnim područjem grada Karlovca na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu, roditelji djece predškolske dobi i članovi obitelji (prosječno 200 obitelji), 6 novozaposlenih odgajatelja/ica i ostalo osoblje zaposleni u novoj zgradi  dječjeg vrtića.