Pretražite novosti:

Upozorenje uoči sezone poljoprivrednih radova

01.03.2017.
Upozorenje uoči sezone poljoprivrednih radova
Zaštita od namjernih i/ili slučajnih onečišćenja vode koja se koristi u javnoj vodoopskrbi. 
S obzirom na nadolazeću sezonu proljetnih poljoprivrednih radova, obavještavamo javnost da je Grad Karlovac temeljem odredbi Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) donio odluke o zonama sanitarne zaštite karlovačkih izvorišta (objavljene u „Glasnik Grada Karlovca“ br. 8/15) te pripadajuće programe mjera sanacije za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona izvorišta (objavljeni u „Glasnik Grada Karlovca“ br. 12/16). Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta i programi mjera sanacije doneseni su u cilju zaštite od namjernih i/ili slučajnih onečišćenja, kao i drugih mogućih nepovoljnih utjecaja na zdravstvenu ispravnost i/ili izdašnost vode koja se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu.
U poljoprivrednoj proizvodnji unutar područja zona zaštite izvorišta obvezno je provođenje mjera propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavanje načela dobre poljoprivredne prakse, dok je u II. zoni dopuštena samo ekološka poljoprivredna proizvodnja uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu. Temeljem odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta provodi se redoviti neposredni nadzor od strane ovlaštene osobe tvrtke Vodovod i kanalizacij d.o.o. Karlovac te svako postupanje protivno propisanim mjerama podliježe prekšajnim odredbama Zakona o vodama.
Dokumenti