Pretražite novosti:

U vrtiće smještena sva djeca čija su oba roditelja zaposlena

31.08.2023.
U vrtiće smještena sva djeca čija su oba roditelja zaposlena
U novoj pedagoškoj godini u vrtiće je upisano 1578 djece i smještena su sva djeca koja su do 1. rujna napunila godinu dana i čija su oba roditelja zaposlena.
Zbog nedostataka kapaciteta, Grad je u suradnji s vrtićima osigurao dodatni prostor. Tako da će djecu dočekati novo uređeni privatni prostor uz sam Dječji vrtić Mahićno za dvije skupine, prostor u Područnoj školi Hrnetić za dvije skupine i dodatni prostor uz vrtić Bubamara za jednu skupinu.
Gradonačelnik Damir Mandić i pročelnica Draženka Sila Ljubenko u pratnji ravnateljica vrtića obišle su novo uređene prostore i vjeruju da će roditelji i djeca biti zadovoljni uvjetima koji će ih dočekati.
Pročelnica Draženka Sila Ljubenko je najavila kako će za potrebno novo otvorenih odgojnih skupina biti zaposleni i novi djelatnici i to  11 odgojitelja, jedan stručni suradnik, tri spremačice, dva domara, jedan asistent za dijete s teškoćama, jedan pomoćni kuhar.  
Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost vrtića i prema toj Uredbi Grad Karlovac bi  na godišnjoj razini ostvario 473 tisuće eura, što će Grad usmjeriti u vrtiće, odnosno materijalne potrebe i troškove djelatnika.
Grad Karlovac za materijalne i financijske rashode, rashode za zaposlene i druge troškova u vrtićima izdvaja 5,6 milijuna eura, te dodatno 159 tisuća eura za sufinanciranje privatnog vrtića i dadilja.
Što se tiče investicija koje su u tijeku, završavaju se radovi na uređenju okoliša i dječjeg igrališta pri Dječjem vrtiću Zadobarje, a priprema se dokumentacija za uređenje dječjeg igrališta pri Dječjem vrtiću Banija što je sufinancirano iz Središnjeg državnog ureda za demografiju.
U tijeku je i izgradnja Dječjeg vrtića Rečica, a za izgradnju Dječjeg vrtića Luščić priprema se dokumentacija i radi na ishođenju odgovarajućih suglasnosti.
Na drugi poziv za Nacionalni plan otpornosti i oporavka Grad Karlovac je prijavio dogradnju dječjeg vrtića Turanj za nove 3 odgojne skupine, te dogradnju Područne škole Hrnetić za potrebe vrtića, gdje se planira 6 novih odgojnih skupina.
Gradonačelnik Damir Mandić je istaknuo kako vjeruje da bi sa svim ovim objektima koji su namjenski građeni i onima koji su prenamijenjeni za vrtiće, narednih godina trebalo biti dovoljno mjesta za svu djecu.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana