Pretražite novosti:

Sportsko kulturni centar Mostanje: LISTA DONATORA

18.02.2019.
Sportsko kulturni centar Mostanje: LISTA DONATORA
                      
Grad Karlovac zahvaljuje donatorima na iskazanoj podršci i donaciji sredstava za izgradnju Sportsko – kulturnog centra u Mostanju.
 
Jasna Baraba 100,00 kn
Snježana Turalija 100,00 kn
Stjepan Mrežar 1.000,00 kn
Ivanka Brezović 1.000,00 kn
Marijana Tomičić, 300 kn
Hrvatski radio Karlovac d.o.o., 2.000,00 kn
Inkasator d.o.o., 1.500,00 kn
Zoran Vučinić, 100,00 kn
Vesna Ribar, 100 kn
Danica Golubić, 300,00 kn
Mladost. d.o.o., 2.000,00 kn
Tanja Gojak, 200,00 kn
Alen Čujko, 200,00 kn
Mateja Blažević, 400,00 kn
Jamnica d.d., 5.000,00 kn
Irmelina Sablić, 100,00 kn
Boro Mrkalj, 100,00 kn
Čistoća d.o.o., 2.000,00 kn
KUD Mostanje, 2.200,00 kn
Ana Marak, 100,00 kn
Zelenilo d.o.o, 2.000,00 kn
Nada Benković, 200,00 kn
Pero Karmelić, 300,00 kn
Ivica Profozić, 1.000,00 kn
Dubravko Delić, 300,00 kn
Nevenka Benić, 100,00 kn
Nevenka Luketić, 200,00 kn
 Ivan Golubić, 300,00 kn
Darko Gregurec, 150,00 kn
Stjepan Goršić, 300,00 kn
Katarina Benčić, 100,00 kn
Marko Latkovć, 400 kn
Josip Latković, 100 kn
Josip Latković, 500 kn
Damir Jelić, 1.000,00 kn
Jasmina Milovčić, 200,00 kn
Hrvoje Klobučar, 200,00 kn
Centar za razvoj poljop.i trg.polj.proizvodnje (Vladimir Petrić i  Vesna Lemić), 500 kn
Katica Kristanić, 500,00 kn
Milivoj Šimičak, 1.500,00 kn
KUD Mostanje - Donatorska večer  7.000,00 kn
Vladimir Kubinsky, 320,00 kn
Marica Žgela, 3.000,00 kn
Anton Kikaš, 50.000,00 kn
KTC d.d. 50.000,00 kn
Udier Željko,1.000,00 kn
Car Martina, 100,00 kn
Benić Stjepan, 100,00 kn
Marković Zoran, 1.000,00 kn
Kuglački klub Mostanje Karlovac, 3.700,00 kn
Kuglački klub Goranin Delnice, 200,00 kn
Vlado Šimunović, 1.000,00 kn
Dubravko Pavletić, 200,00 kn
Krešimir Perković, 1.000,00 kn
Kuglački klub Mantinela, 1.000,00 kn
Ivan Mateša, 200,00 kn
Vladimir Cukina, 200,00 kn
Mark Bogdanović, 1.000,00 kn
Vlado Šimunović, 1.000,00 kn
KK Željezničar – Karlovac, 1.000,00 kn
Mario Škrtić, 1.000,00 kn