Pretražite novosti:

Sportsko kulturni centar Mostanje: LISTA DONATORA

18.02.2019.
Sportsko kulturni centar Mostanje: LISTA DONATORA
                      
Grad Karlovac zahvaljuje donatorima na iskazanoj podršci i donaciji sredstava za izgradnju Sportsko – kulturnog centra u Mostanju.
 
Jasna Baraba 100,00 kn
Snježana Turalija 100,00 kn
Stjepan Mrežar 1.000,00 kn
Ivanka Brezović 1.000,00 kn
Marijana Tomičić, 300 kn
Hrvatski radio Karlovac d.o.o., 2.000,00 kn
Inkasator d.o.o., 1.500,00 kn
Zoran Vučinić, 100,00 kn
Vesna Ribar, 100 kn
Danica Golubić, 300,00 kn
Mladost. d.o.o., 2.000,00 kn
Tanja Gojak, 200,00 kn