Pretražite novosti:

Rezultati bodovanja za upis u dječje vrtiće grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023.

13.06.2022.
Rezultati bodovanja za upis u dječje vrtiće grada Karlovca za pedagošku godinu 2022./2023.
Završen je postupak prijave za upis u karlovačke vrtiće za pedagošku godinu 2022./2023. putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno e-Građani. Lista je objavljena na mrežnim stranicama Grada Karlovca i dječjih vrtića „Karlovac„ i „Četiri rijeke“. 
Upisna procedura putem nacionalne aplikacije formalno je ograničila broj mjesta sukladno zadanim normativnim kapacitetima.  
Međutim, radi se o privremenoj situaciji jer će Grad Karlovac osigurati dodatna alternativna rješenja kao i svake godine, kako bi veći broj djece, nego što je to trenutno prikazano na nacionalnoj aplikaciji, bio upisan u vrtić. Tako će na jesen u karlovačke vrtiće krenuti skoro 300 mališana, kao i prošle godine.  
U Područnoj školi Zadobarje, gdje je od početka godine jaslička skupina, od jeseni kreće i vrtićka grupa. Povrh toga Grad će i dalje sufinancirati smještaj u privatnim vrtićima i obrtima za čuvanje djece, a u skorije vrijeme u planu je izgradnja novih vrtića u Luščiću i Rečici.
Molimo roditelje za strpljenje i napominjemo da će biti na vrijeme obaviješteni o dodatnim upisima do ispunjenja svih raspoloživih vrtićkih kapaciteta, a sukladno prioritetima, odnosno kriterijima za upis.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana