Pretražite novosti:

Regulacija prometa na Borlinu

23.10.2019.
Regulacija prometa na Borlinu
Privremeno vođenje prometa za vrijeme zatvaranja dionice državne ceste D6: a) Pješački promet (1) Zbog ne postojanja adekvatnog alternativnog pravca, pješački promet se mora propuštati i odvijati unutar same zone zabrane odnosno zone radova; (2) U svrhu sigurnosti odvijanja pješačkog prometa potrebno je formirati pješački koridor u zoni radova i osigurati ga zaštitnom ogradom; (3) Pješački koridor mora biti minimalne širine 1,5 m; (4) Pješački koridor će se nalaziti na suprotnoj strani ceste od strane na kojoj se izvode radovi, a sukladno tome će se i organizirati pješački promet na pješačkim prijelazima u blizini zahvata; (5) Pješački koridor se ne smije nalaziti između zone radova i prolaznog koridora za interventna vozila i vozila stanara. b) Biciklistički promet (1) Zatvaranje ceste za promet se odnosi i na biciklistički promet koji nije dozvoljen niti pješačkim koridorom; (2) Biciklisti mogu koristiti pješački koridor ali moraju sići s bicikla te ga gurati kroz zonu zatvaranja, a u drugim slučajevima dužni su voziti alternativnim putevima. c) Promet motornih vozila (1) Promet navedenih vozila u smjeru NOVIGRADA će se voditi preko kružnog raskrižja ulica Primorska – Vlatka Mačeka – Alfreda Krupe – Marmontova (kod Konzuma) putem Mosta Aleksandrije, Splitskom ulicom, Ulicom Drežnik, Ulicom Hrnetić, Ulicom Novaki, Ulicom Novi Novaki do državne ceste D228 u smjeru Ozlja, preko mosta Brodarci, Ulicom Brodarci, Ulicom Donja Jelsa, Žumberačkom ulicom na državnu cestu D6 i dalje u smjeru kretanja; (2) Promet navedenih vozila iz smjera NOVIGRADA u smjeru grada će se državnom cestom D6 do raskrižja sa Žumberačkom ulicom u Žumberačku ulicu, Ulicom Donja Jelsa, Ulicom Brodarci, preko mosta Brodarci, državnom cestom D228 u smjeru Karlovca, desno u Ulicu Novi Novaki, Ulicom Novaki, Ulicom Hrnetić, Ulicom Drežnik, Splitskom ulicom, preko Mosta Aleksandrije do kružnog raskrižja ulica Primorska – Vlatka Mačeka – Alfreda Krupe – Marmontova (kod Konzuma) i dalje u smjeru kretanja. d) Promet motornih vozila ukupne mase vozila iznad 3.5 tone (1) Vozila koja dolaze autocestom A1 iz smjera Bosiljeva ili državnom cestom D6 iz smjera Slovenije, a inače tranzitiraju zonom predmetnog zatvaranja, preusmjeravaju se na Autocestu A1 izlaz Karlovac; (2) Vozila koja dolaze autocestom A1 iz smjera Zagreba, državnom cestom D1 iz smjera Zagreba, državnom cestom D1 iz smjera Splita, ili državnom cestom D3 iz smjera Rijeke a inače tranzitiraju zonom predmetnog zatvaranja, preusmjeravaju se na Autocestu A1 i izlaz Novigrad. e) Linijski promet autobusa javnog gradskog prijevoza (1) Za vrijeme izvođenja radova ukida se autobusno stajalište koje se nalazi ispred kućnog broja 28 u Ljubljanskoj ulici, a umjesto njega putnici će koristiti autobusno stajalište u Žumberačkoj ulici; (2) Linije javnog gradskog prijevoza koje prometuju zonom radova iz smjera CENTRA u smjeru Novigrada će prometovati preko kružnog raskrižja ulica Primorska – Vlatka Mačeka – Alfreda Krupe – Marmontova (kod Konzuma) putem Mosta Aleksandrije, Splitskom ulicom, Ulicom Drežnik, Ulicom Hrnetić, Ulicom Novaki, Ulicom Novi Novaki do državne ceste D228 u smjeru Ozlja, preko mosta Brodarci, Ulicom Brodarci, Ulicom Donja Jelsa, Žumberačkom ulicom na državnu cestu D6 i dalje u smjeru kretanja (3) Linije javnog gradskog prijevoza koje prometuju zonom radova iz smjera Novigrada u smjeru CENTRA će prometovati državnom cestom D6 do raskrižja sa Žumberačkom ulicom u Žumberačku ulicu, Ulicom Donja Jelsa, Ulicom Brodarci, preko mosta Brodarci, državnom cestom D228 u smjeru Karlovca, desno u Ulicu Novi Novaki, Ulicom Novaki, Ulicom Hrnetić, Ulicom Drežnik, Splitskom ulicom, preko Mosta Aleksandrije do kružnog raskrižja ulica Primorska – Vlatka Mačeka – Alfreda Krupe – Marmontova (kod Konzuma) i dalje u smjeru kretanja f) Autobusni promet (1) Autobusni promet koji dolazi putem autoceste A1 će koristiti obilazne pravce prikazane u prometnoj regulaciji za Promet motornih vozila ukupne mase vozila iznad 3.5 tone . (2) Autobusni promet koji prometuje državnom cestom D6 može prometovati obilaznim pravcima kako je opisano u dijelu za Linijski promet autobusa javnog gradskog prijevoza.