Pretražite novosti:

Raspored upisa u predškolu

07.09.2021.
Raspored upisa u predškolu
Na temelju članka 1.a i članka 23 a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke objavljuju RASPORED UPISA DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE DJEČJEG VRTIĆA KARLOVAC I DJEČJEG VRTIĆA ČETIRI RIJEKE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Grabrik i OŠ Skakavac, održati će se u Dječjem vrtiću Grabrik, Bartola Kašića 17, prema sljedećem rasporedu: Početno slovo prezimena / Datum upisa / Vrijeme upisa
A - F     13.9.2021.        8:00 – 11:00
G - K    14.9.2021.        8:00 – 11:00
L - Ma  15.9.2021.        8:00 – 11:00
Me - P  16.9.2021.        8:00 – 11:00
Š - Ž     17.9.2021.        8:00 – 11:00
Radi poštivanja mjera protiv zaraze koronavirusom dijete na upis dolazi u pratnji jednog roditelja, a roditelj je obvezan nositi masku. Ukoliko u navedeno vrijeme roditelji s djetetom ne mogu doći na upis, molimo da se jave Stručnom timu Dječjeg vrtića Karlovac na broj tel. 422 - 606. Upisi za djecu, za koju su roditelji podnijeli zahtjev za program predškole pri vrtiću Turanj, vrtiću Mahićno, OŠ Rečica i Područna škola Vukmanički Cerovac, biti će provedeni u tjednu 20. - 24. rujna 2021. u vrtiću Rakovac. O točnom terminu upisa biti ćete obaviješteni telefonski nekoliko dana prije upisa. 
NA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE POTREBNO JE DONIJETI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
1. Preslika Izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave).
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja.
3. Medicinska dokumentacija djeteta sa zdravstvenim problemima.
4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa djeteta u dječji vrtić.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana