Pretražite novosti:

Raspisan Natječaj za davanje gradskih stanova u najam

17.11.2022.
Raspisan Natječaj za davanje gradskih stanova u najam
Grad Karlovac je raspisao Natječaj za davanje gradskih stanova u najam za razdoblje od 01.04.2023. do 01.04.2026. godine.
Sve informacije i potrebni obrasci dostupni su na web stranici Grada Karlovca.
Osim toga, Obrazac Zahtjeva za dodjelu u najam stana temeljem Opće liste reda prvenstva uz koji se prilaže dokumentacija, kao i obrasci izjava (Izjava 1 i Izjava 2), mogu se podići svakog radnog dana na porti Gradske uprave Grada Karlovca, Ivana Banjavčića 9, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.
Rok za predaju zahtjeva  je  17. 12.2022. godine.
Povjerenstvo za najam gradskih stanova, nakon izvršenog bodovanja objavitI će Odluku o utvrđivanju prijedloga Opće liste reda prvenstva  na web stranici Grada Karlovca i Oglasnoj ploči Gradske uprave.
Konačna Odluka o utvrđivanju Opće liste reda prvenstva objavit će se na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Karlovca.

Detalji natječaja i potrebni obrasci dostupni su na sljedećem linku:
https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi-obavijesti/natjecaji-javni-pozivi/natjecaj-za-davanje-gradskih-stanova-u-najam-za-razdoblje-od-01-04-2023-do-01-04-2026-godine/23250
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana