Pretražite novosti:

Prometnice koje su trenutno zatvorene zbog vode

17.05.2023.
Prometnice koje su trenutno zatvorene zbog vode
Trenutno su zbog vode na kolniku zatvorene prometnice:

zatvorene od 17.05.2023.
 • Most Banska Selnica - D36
 • Zadobarje - Tomašnica
 • Zadobarje - Grdun
 • Priselci Gornji (alternativa je preko Wienerberger iskopa na Jelsu)
 • Borlin - više odvojaka koji vode prema Kupi
 • Brežani - Selnica u Lipju
 • Državna cesta D36 kod PPK
 • Branka Čavlovića Čavleka (poligon autoškole i Aquatika)
 • Jelsa - D. Pokupje u Brodarcima (ispod "Sanika")
 • Ladvenjak - Belajske Poljice
 • Brodarci (uz Kupu)
 • Priselci Donji (trenutno od strane Grduna)
 • Gradac (spojna pored DVD-a)
 • Gradac (glavna prema Vodostaju - D.Mekušju)

zatvorene od 16.05.2023.
 • Karlovac - Duga Resa - policija propušta vozila jednim trakom
 • Gornje Mekušje - Kamensko
 • Utinja - Manjerovići
 • Gornje Mekušje - drveni most (iza Aquatike)
 • Brođani - Brežani
 • Donje Mekušje - Husje - Kobilić u Donjem Mekušju
 • Selce – spoj Banija – D36 prema PPK
 • Karasi – donji dio 
 • Šišljavić – donji dio uz Kupu 
 • Kobilić – donji dio uz Kupu 
 • D36 u Koritinji
zatvorene od 15.05.2023.
 • Sv. Florijan 
 • Cerovac Vukmanički 002 (kbr.1)
 • Šišljavić 340500 (kbr.172)

Građani, ukoliko imaju bilo kakvih problema, trebaju kontaktirati povjerenike Civilne zaštite u svom mjesnom odboru ili gradskoj četvrti ili Stožer civilne zaštite Grada Karlovca na stozer.cz@karlovac.hr ili broj mobitela 099 5284 728.