Pretražite novosti:

Prijedlog liste za upise u vrtiće

16.06.2020.
Prijedlog liste za upise u vrtiće
Prijedlog Liste reda prvenstva upisa u  dječje vrtiće grada Karlovca za pedagošku godinu 2020./2021.
Povjerenstvo za provođenje upisa u dječje vrtiće grada Karlovca je dana 15. svibnja 2020. god. objavilo Poziv za upis djece u desetosatni program dječjih vrtića grada Karlovac za 2020./2021. pedagošku godinu. Zahtjevi za upis zaprimali su se isključivo elektroničkim putem u periodu od 18.5.2020. do 01.6.2020 godine.
Svi zaprimljeni zahtjevi bodovani su sukladno čl.15. Pravilnika o upisu djece. Sukladno članku 11. stavak 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i članka 11. stavak 3. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac ne objavljuje se ime i prezime djeteta već šifra zahtjeva. POPIS  DJECE PO GODIŠTU - pravo upisa ostvaruju djeca iznad crvene crte
Rok za prigovor: sukladno članku 12. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Četiri rijeke i Dječji vrtić Karlovac roditelji mogu izjaviti prigovor na objavljeni Prijedlog liste reda prvenstva u roku od 8 dana od objave Prijedloga Liste.
Prigovor se izjavljuje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Četiri rijeke na adresu Grge Tuškana 9a, Karlovac ili Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Karlovac na adresu Tkalčeva 2, Karlovac. Odluku o prigovoru Upravno vijeće će donijeti u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.
Napomena: nakon isteka roka za podnošenje prigovora i donošenje odluka po prigovorima, Upravna vijeća će utvrditi Konačnu listu reda prvenstva upisa. Dječji vrtići će objaviti Konačnu listu reda prvenstva upisa i Raspored upisa djece na oglasnim pločama Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.