Pretražite novosti:

Prihvaćena Strategija razvoja urbanog područja Karlovac

22.04.2020.
Prihvaćena Strategija razvoja urbanog područja Karlovac
Partnersko vijeće Većeg urbanog područja Karlovac donijelo je pozitivno mišljenje na Strategiju razvoja urbanog područja Karlovac. Vlada Republike Hrvatske je 6. prosinca 2018. donijela Zaključak kojim se, u cilju razvoja depriviranih područja Karlovačke županije, grad Karlovac s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam Europske unije koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Ovim Zaključkom Vlade Republike Hrvatske je gradu Karlovcu dana mogućnost korištenja ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. godine, ali i u sljedećoj financijskoj perspektivi, a tim sredstvima će se financirati projekti iz područja toplinarstva, brownfielda, poduzetništva, kulturne baštine i prometa. Kako bi grad Karlovac mogao koristiti sredstva iz ITU mehanizma, uspostavljeno je urbano područje s nekoliko jedinica lokalne samouprave s kojima je grad prostorno povezan u jednu cjelinu pa Veće urbano područje Karlovac, osim grada Karlovca kao središta urbanog područja, čine gradovi Ozalj i Duga Resa. Temeljni strateški dokument kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike EU je strategija razvoja urbanog područja koja se temelji na partnerskom pristupu jedinica lokalne samouprave koje čine urbanu cjelinu. Stoga je za Veće urbano područje Karlovac izrađena Strategija razvoja Većeg urbanog područja Karlovac za razdoblje 2019.-2027. Grad Karlovac kao nositelj izrade ove Strategije osnovao je Partnersko vijeće urbanog područja koje čine predstavnici jedinica lokalne samouprave iz urbanog područja, regionalnog koordinatora, gospodarskih i socijalnih partnera te civilnog društva iz urbanog područja Karlovac. Gradonačelnik grada Karlovca, Damir Mandić, predsjedao je sjednicom Partnerskog vijeća koja je održana putem video konferencije 22. travnja ove godine, a na kojoj su sudjelovali i gradonačelnici gradova Duge Rese i Ozlja, Tomislav Boljar i Gordana Lipšinić, kao članovi Vijeća s pravom glasa. Partnersko vijeće donijelo je pozitivno mišljenje na ovu Strategiju, što je ključan korak za usvajanje iste na Gradskom vijeću Grada Karlovca, nakon čega slijede daljnje aktivnosti koje će dovesti do najznačajnijeg koraka za urbano područje, a to je priprema i provedba projekata koji će se većim dijelom financirati EU sredstvima iz ITU mehanizma.