Pretražite novosti:

Poziv za naknadne upise djece u desetosatni jaslički program dječjih vrtića Grada Karlovca za 2022./2023. pedagošku godinu

07.10.2022.
Poziv za naknadne upise djece u desetosatni jaslički program dječjih vrtića Grada Karlovca za 2022./2023. pedagošku godinu
Zahtjev za naknadne upise u Dječji vrtić podnosi se putem linka https://vrtici.e-upisi.hr/ u razdoblju od 7.10.2022. do 14.10.2022.
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
 
POZIV ZA NAKNADNE UPISE DJECE U DESETOSATNI JASLIČKI PROGRAM 
DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU
 
U desetosatni jaslički program mogu se upisati djeca koja imaju navršenu jednu godinu.
Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.
 
Naknadni upisi za desetosatni jaslički program odnose se na slobodna upisna mjesta u Dječjem vrtiću Karlovac, objekt Zadobarje, Zadobarje 39 i Dječjem vrtiću Četiri rijeke, izdvojena jedinica objekta Mahićno na adresi Mahićno 92.
 
ZAHTJEV ZA NAKNADNE UPISE PREDAJE SE ISKLJUČIVO PUTEM APLIKACIJE E-UPISI UNUTAR NACIONALNOG SUSTAVA E-GRAĐANI.
 
Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.
 
UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):
 
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez
    obzira na datum izdavanja isprave)
2. Potvrda o prebivalištu roditelja i djeteta, a za djecu i roditelje koji imaju status 
    stranca potvrda o boravištu (ne starija od 6 mjeseci)
3. Iskaznicu imunizacije i zdravstvenu iskaznicu djeteta
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 
 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis).
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i/ili invalid Domovinskog rata,
 • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu.
 • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • Dokaz o samohranosti roditelja:
  • Smrtni list za preminulog roditelja, ili
  • Rodni list djeteta, ili
  • Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi
 • Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
  • Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
  • Tužba za razvod braka (ili potvrda suda da je pokrenuta tužba), ili
  • Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
 • Dokaz o udomiteljskoj obitelji - preslika Rješenja Centra za socijalnu
     skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
 • Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika Rodnog lista za svako dijete.
 
ZAHTJEV ZA NAKNADNE UPISE U DJEČJI VRTIĆ PODNOSI SE PUTEM LINKA https://vrtici.e-upisi.hr/ U RAZDOBLJU od 7.10.2022. do 14.10.2022.
 
Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa osigurana je e-mail adresa upisi2022@gmail.com te brojevi telefona 091/2345-316, 091/2345-317, 099/489-1199, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi objavljene su na web stranicama vrtića i Grada Karlovca www.vrtic-karlovac.hr ,   www.vrtic-cetiririjeke.hr i www.karlovac.hr .
 
U roku 15 dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.
 
 
U Karlovcu, 4. listopada 2022.                             Povjerenstvo za provođenje upisa
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana