Pretražite novosti:

Potpisani ugovori za optimizaciju tlaka u vodoopskrbi stambenih zgrada

17.07.2020.
Potpisani ugovori za optimizaciju tlaka u vodoopskrbi stambenih zgrada
Temeljem provedenog javnog natječaja Grad Karlovac sufinancira nabavu i ugradnju stanica za podizanje tlaka u višestambenim zgradama. Time će se stvoriti preduvjet za optimizaciju tlakova u javnom vodoopskrbnom sustavu Grada Karlovca i osigurati pouzdanu vodoopskrbu u višestambenim zgradama. Pravo sudjelovanja na natječaju imale su višestambene zgrade koje su se na natječaj prijavile putem predstavnika suvlasnika ili upravitelja. Na javni natječaj pristigla je 21 prijava i sve su prihvaćene. Danas je započelo potpisivanje ugovora o sufinanciranju nabave i ugradnje stanice za podizanje tlaka između Grada Karlovca s jedne strane, te odabranog podnositelja prijave, odnosno korisnika, s druge strane. Ukupna vrijednost sufinanciranja iznosi 246.665,31 kuna. I ovim aktivnostima Grad Karlovac poboljšava komunalnu uslugu prema građanima.