Pretražite novosti:

Počinju E-upisi u dječje vrtiće

02.05.2019.
Počinju E-upisi u dječje vrtiće
Na temelju članka 7. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje 
 POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2019/2020. PEDAGOŠKU GODINU
Od 1. rujna 2019. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2019. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu.
Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKIM PUTEM NA ADRESU evrtici.karlovac.hr ! ZA ONLINE PRIJAVU POTREBNO JE IMATI ADRESU ELEKTRONIČKE POŠTE (E-MAIL).
UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
 
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
2. Osobne iskaznice roditelja, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrdu o boravištu (ne stariju od 6 mjeseci)
3. Cijepnu kartu i zdravstvenu iskaznicu djeteta
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
  • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područjaradnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upise)
  • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju)
  • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i invalid Domovinskog rata
  • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja)
  • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu (postojeće Rješenje i Potvrdu o predanom zahtjevu za novo Rješenje)
  • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade
Dokaz o samohranosti roditelja:
  • Smrtni list za preminulog roditelja, ili Potvrda o nestanku drugog roditelja, ili Rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kad je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kad mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kad je na dugotrajnom liječenju, ili na dugotrajnom izdržavanju kazne)
Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
  • Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili Izjava roditelja da je brakorazvodna parnica u tijeku, ili Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice.
Dokaz o udomiteljskoj obitelji:
  • preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj
Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece:
  • preslika rodnog lista za svako dijete. 
RODITELJI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI PODNOSE ZAHTJEV ZA UPIS PUTEM WEB STRANICA: www.vrtic-karlovac.hr, www.vrtic-cetiririjeke.hr, NA KOJIMA SE NALAZI POVEZNICA ZA PREDAJU ZAHTJEVA http://evrtici.karlovac.hr U RAZDOBLJU od 6. 5. 2019. do 20. 5. 2019.
U SLUČAJU DA VAM JE POTREBNA POMOĆ PRILIKOM ISPUNJAVANJA ONLINE PRIJAVE MOŽETE SE OBRATITI U DV RAKOVAC (Grge Tuškana 9a) GDJE ĆE U SLJEDEĆIM TERMINIMA BITI DOSTUPNE OSOBE KOJE PRUŽAJU POMOĆ PRI PODNOŠENJU ZAHTJEVA.
TERMINI SU: PONEDJELJAK – ČETVRTAK od 16:00 do 19:00 h i PETAK  od 11:00 do 13:00 h
ZAHTJEVI ZAPRIMLJENI NAKON ROKA I NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI. PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA UPISA U DJEČJE VRTIĆE GRADA KARLOVCA OBJAVIT ĆE SE NA OBJEKTIMA I OGLASNIM PLOČAMA DJEČJIH VRTIĆA, MREŽNIM STRANICAMA VRTIĆA I GRADA KARLOVCA, U ROKU OD 15 DANA OD DANA ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA.