Pretražite novosti:

Otvorena telefonska linija za samačka i staračka domaćinstva u potrebi

17.03.2020.
Otvorena telefonska linija za samačka i staračka domaćinstva u potrebi
Gradsko društvo Crveni križ Karlovac u suradnji s Gradom Karlovcem osigurao je dežurnu telefonsku liniji za starije osobe koje žive same i nemaju pomoć i podršku članova obitelji u osiguravanju egzistencijalnih potreba s područja grada Karlovca, Draganića, Lasinje i Krnjaka. Radi krizne situacije vezano za epidemiju virusa COVID - 19 Gradsko drušvo Crveni križ Karlovac proširio je aktivnosti na način da je otvorena telefonska linija s brojem telefona  422 586  i onim osobama koje nisu korisnici usluga Crvenog križa i Socijalnog programa Grada Karlovca. Starijim osobama će se omogućiti pomoć u nabavci namirnica, lijekova te pomoć prijevoza radi liječničkih pregleda ili ostvarivanja socijalnih prava. U ovim okonostima prioritet imaju one starije osobe koje uistinu nemaju pomoć i podršku članova uže ili šire obitelji. GDCK Karlovac već osigurava kroz redovni program usluge za starije i nemoćne osobe koje nemaju pomoć i podršku članova uže ili šire obitelji:
  • Pomoć u kući za 349 korisnika
  • Mobilnost za 52 korisnika
  • Socijalni program za 97 korisnika