Pretražite novosti:

Otvara se karlovačko klizalište

17.12.2020.
Otvara se karlovačko klizalište
Sutra od 17 sati otvoreno je karlovačko klizalište. Korištenje klizališta svim korisnicima omogućeno je uz pridržavanje pravila i važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a i Odluka Stožera civilne zaštite. Klizanje će biti omogućeno svaki dan u tjednu u pet teremina (2 dopodne, 3 popodne), a u slučaju velikog interesa uvest će se dodatni termini. Klizalište neće raditi na Božić 25. 12. 2020. i Novu godinu 1. 1. 2021. Cijena karte iznosi 15 kuna, a najma klizaljki 10 kuna.
Termini dopodne:   9:00 - 10:00 i 11:00 -12:00
Termini popodne:   15:00 - 16:00, 17:00 - 18:00, 19:00 - 20:00
 • Ulazak na klizalište dozvoljen je isključivo osobama koje pravilno nose zaštitne maske za lice uz obvezno držanje međusobnog razmaka 2 metra
 • Prilikom ulaska na klizalište obvezno je dezinficiranje ruku i beskontaktno mjerenje tjelesne temperature
 • Svaka osoba koja ulazi na klizališta upisuje se u evidenciju (ime i prezime, broj telefona, vrijeme dolaska)
 • Preporuča se korištenje vlastitih klizaljki
 • Na klizalištu dozvoljeno je zadržavanje korisnicima, nakon završetka klizanja korisnik u najkraćem roku napušta klizalište
 • Korisnik koji ne poštuje Pravila korištenja klizališta mora se udaljiti sa prostora objekta 
 • Na ledenoj površini smije klizati najviše 25 osoba u jednom terminu
 • Za vrijeme klizanja obvezno pravilno nositi zaštitne maske za lice
 • Za vrijeme klizanja obvezno nositi zimske rukavice
 • Za vrijeme klizanja obvezno održavati međusobni razmak 2 metra
 • Zabranjeno je brzo klizanje, dopušteno je klizati sporijim do umjerenim tempom – rekreacijsko klizanje
 • Nakon dodira opreme i elemenata klizališta obvezno je dezinficirati ruke 
 • Obvezno dezinficirati ruke nakon preuzimanja i vraćanja klizaljki 
 • Karta za klizanje kupuje se za pojedini termin prema utvrđenom rasporedu termina
 • Na računu za kupljenu kartu naveden je termin i nadnevak korištenja, a moguće je kupiti kartu za termin istog ili idućeg dana 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana