Pretražite novosti:

Odobreno 160 milijuna kuna za Edison, vrelovode i Teslin centar

30.11.2020.
Odobreno 160 milijuna kuna za Edison, vrelovode i Teslin centar
Danas su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i gradonačelnik Damir Mandić  potpisali Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo“.
Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja utvrđuje uvjete provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja u urbano područje Karlovac i obveze sporazumnih strana u financijskom razdoblju 2014.-2020. Potpisivanje ovog Sporazuma od velike je važnosti za urbano područje Karlovac iz razloga što je njime utvrđena ukupna indikativna alokacija u iznosu od 156.744.411,46 HRK bespovratnih sredstava koji su na raspolaganju urbanom području, kao i alokacija po utvrđenim specifičnim ciljevima iz kojih je urbanom području dana mogućnost sufinanciranja pojedinačnih projekata. Radi se o specifičnim ciljevima 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, 4c3 - Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine i 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) unutar ITU. Sastavni dio Sporazuma je i popis pojedinačnih projekata koji će se moći sufinancirati u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a za urbano područje Karlovac to su ova četiri: „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, „Nikola Tesla poduzetnički centar“, „Revitalizacija vrelovodne mreže u gradu Karlovcu“ i „Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu“. Sporazum će važiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
 Svrha Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Tehnička pomoć za Grad Karlovac – ITU posredničko tijelo“ je dodijeliti bespovratna sredstva Gradu Karlovcu za provedbu ovog projekta. Grad Karlovac kao grad središte urbanog područja Karlovac morao je u okviru gradske uprave ustrojiti ITU posredničko tijelo koje provodi aktivnosti mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na urbanom području Karlovac. Ukupna bespovratna sredstva ovog projekta iznose 3.499.577,50 HRK, a projektom će se u 85%-tnom omjeru sufinancirati prihvatljivi troškovi ITU posredničkog tijela koji se odnose na troškove osoblja, troškove putovanja, troškove vezane uz jačanje kapaciteta ITU posredničkog tijela, troškove računalne i uredske opreme, troškove angažiranja vanjskih stručnjaka za podršku provedbe aktivnosti ITU posredničkog tijela te troškove informiranja i vidljivosti, dok će se iz gradskog proračuna ovi troškovi sufinancirati u omjeru od 15% od ukupnog iznosa bespovratnih sredstava. Projekt će se provoditi do 31. prosinca 2023. godine.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana