Pretražite novosti:

OBAVIJEST - KATASTARSKE IZMJERE - raspored tribina

01.02.2023.
OBAVIJEST -  KATASTARSKE IZMJERE - raspored tribina
Obavijest nositeljima prava na zemljištu o odvijanju KATASTARSKE IZMJERE građevinskog područja na području Grada Karlovca za dio K.O. DONJE MEKUŠJE i dio K.O. GORNJE MEKUŠJE

Postupak nove izmjere obuhvaća kompletnu geodetsku izmjeru katastarskih čestica i objekata unutar definirane zone obuhvata. Izmjerom će se utvrditi stvarni položaj, oblik, površina i način uporabe na katastarskim česticama i objektima, te njihov trenutni vlasnik. Iz podataka prikupljenih novom izmjerom izradit će se novi katastarski plan, operat i zemljišna knjiga.

Termini javnih tribina:
  • K.o. Donje Mekušje – dana 06.02.2023. godine (ponedjeljak) u 17, 00 sati, u prostorijama mjesnog odbora Pokupska Dolina, na adresi Donje Mekušje 33
  • K.o. Gornje Mekušje – dana 06.02.2023. godine (ponedjeljak)  u 19 sati, u prostorijama mjesnog odbora Gornje Mekušje, na adresi Mekušanska cesta 63
  • K.o. Mahično – dana 07.02.2023. godine (utorak) u 17,00 sati, u prostorijama mjesnog odbora Mahično, na adresi Mahično 92
  • K.o. Zagrad – dana 07.02.2023. godine (utorak)  u 19,00 sati, u prostorijama mjesnog odbora Zagrad, na adresi Kalvarija 7b
 Za javne tribine predviđeno je trajanje od 1 sat i 30 minuta.
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana