Pretražite novosti:

Natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji - Advent u Karlovcu 2021.'

21.10.2021.
Natječaj za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji - Advent u Karlovcu 2021.'
Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu: MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ „ADVENT U KARLOVCU 2021.“ Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. 4. studenog 2021. (četvrtak) do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana