Pretražite novosti:

Natječaj za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ''Zvjezdano ljeto 2021.''

10.06.2021.
Natječaj za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ''Zvjezdano ljeto 2021.''
U okviru Manifestacije potrebno je u vremenu od 23. lipnja do 13. srpnja 2021. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama;
I. Lokacije, namjena i početne cijene:
1. BANIJA, GAZA – „IVANJSKI KRIJES (23.06.2021.) Obvezno radno vrijeme od 16:00 do 24:00 sati, dozvoljeno radno vrijeme od 14:30 do 24:00 sati.
1.1. Ugostiteljska djelatnost – vlastiti pokretni objekt
Početna cijena: 100,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji
Namjena: piće ili hrana i piće
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; U1, U2, U3) – 3 lokacije.
1.2. Trgovačka djelatnost – vlastita pokretna naprava (VPN), najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 20,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji,
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; VPN 1 do VPN 15) – 15 lokacija.
1.3. Trgovačka djelatnost – tipski štand KA-1
Početna cijena: 20,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji (štandu),
Namjena: trgovačka djelatnost, vlastiti proizvodi OPG-a, udruga
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; Š 1 do Š6) – 6 lokacija.
2. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA – „DNEVNI BORAVAK“ (03. - 13.7.2021.) Obvezno radno vrijeme od 16:00 do 24:00 sati
2.1. Ugostiteljska djelatnost – tipska drvena kućica 2,8 x 1,8 m
Početna cijena: 1000,00 kuna + PDV
Namjena: piće ili hrana i piće; obvezna ponuda mora sadržavati minimalno dvije vrste kave,
koktela, vina, piva, žestokih pića, a poželjno je da uključuje slastice i hranu
Ukupan broj lokacija (Shema „Trg bana J. Jelačića 2021“ u privitku; U1,) – 1 lokacija
3. KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U ŠANCU (24.06. – 09.07. 2021.) – Šetalište Z. Švegara, Obvezno radno vrijeme od 18:00 do 24:00 u dane održavanja programa
3.1. Trgovačka djelatnost – vlastita pokretna naprava (VPN), najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 100,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji dnevno,
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija: 2 lokacije uz šetnicu Šetalište Z. Švegara
4. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA – „DAN GRADA“ (11. - 13.7.2021.) Obvezno radno vrijeme od 18:00 do 24:00 sati.
4.1. Ugostiteljska djelatnost – tipska drvena kućica 3,0 x 4,0 m
Početna cijena: 300,00 kuna + PDV
Namjena: hrana i piće
Ukupan broj lokacija (Shema „Trg bana J. Jelačića 2021“ u privitku; U2,) – 1 lokacija
4.2. Štand – drveni tipski štand KA-1
Početna cijena: 60,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji (štandu)
Namjena: vlastiti proizvodi OPG-ova i udruga, suveniri
Ukupan broj lokacija (skica rasporeda u privitku; Š1 do Š9) – 9 lokacija
4.3. Vlastita pokretna naprava – naprava trgovca, najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 300,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija (skica rasporeda u privitku; VPN1 do VPN5) – 5 lokacija
Radno vrijeme Manifestacije može se skratiti ili produžiti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Karlovačke županije i Grada Karlovca.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana