Pretražite novosti:

Naputak karlovačkim tvrtkama i ustanovama

06.12.2019.
Naputak karlovačkim tvrtkama i ustanovama
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje i promet Grada Karlovca na temelju Odluke o komunalnom redu („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19) izdaje
 NAPUTAK
  1. Tvrtke i ustanove koje se nalaze na području grada Karlovca, a imaju prometne površine (parkirališta, pješačke površine i sl.) u internom vlasništvu odnosno postoje pješačke površine koje se nalaze neposredno uz objekte tvrtki i ustanova, obvezni su u vrijeme pojave pothlađenosti kolnika i stvaranja poledice, padanja ledenih  kiša i snježnih oborina, vršiti i organizirati posipanje, održavanje i čišćenje navedenih površina vlastitim sredstvima i radnicima.
  2. Tvrtke i ustanove također su u obvezi vršiti održavanje i čišćenje stepenica, ulaza u poslovne prostore, kao i uklanjanje leda i snijega s krovova zgrada, kada postoji mogućnost da se odroni i ugrozi sigurnost prolaznika.
  3. Prometne površine gdje postoje uređaji za odvodnju, za vrijeme pojave pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, te padanja ledenih kiša, treba posipati isključivo industrijskom soli do temperature - 8º C. Nakon pada temperature ispod  - 8° C može se vršiti posipanje kamenim agregatom zbog nedjelotvornosti industrijske soli.
  4. Ukoliko nositelji obveza navedenih u ovom Naputku ne izvrše iste, Komunalno redarstvo grada Karlovca će odrediti uklanjanje snijega i leda na njihov trošak, te pokrenuti prekršajni postupak.