Pretražite novosti:

Na Švarči i Rakovcu nova komunalna infrastruktura

10.01.2020.
Na Švarči i Rakovcu nova komunalna infrastruktura
Zamjenik gradonačelnika Ivan Mrzljak sa suradnicima je obišao Rakovac i Malu Švarču gdje se radi na postavljanju nove javne rasvjete. Na Rakovcu je riješen dugogodišnji problem na koji su ukazivali predstavnici Gradske četvrti Rakovac i građani. Gradska uprava je sukladno Zakonu o građenju u izuzetno kratkom roku realizirala projekt od samog početka i izrade projektnog zadatka do izvođenja radova. Riječ je o postavljanju javne rasvjete parkirališta i okoliša garaža u ulici Izidora Kršnjavog, gdje će biti postavljeno deset novih rasvjetnih stupova. Cijena radova iznosi 149.602,50 kuna. Na Maloj Švarči javna rasvjeta postavljena je u odvojku ulice Slave Rozgaja. Na taj način riješena je potreba osvjetljenja prometnice uz koju su poslovni prostori i tvrtke, te novoizgrađeno reciklažno dvorište. Cijena radova iznosi 148.863,75 kuna. Zamjeniku gradonačelnika Ivanu Mrzljaku u obilascima su se pridružili predsjednici Gradske četvrti Rakovac Bruno Dujmović i Mjesnog odbora Mala Švarča Ivana Mihalić.