Pretražite novosti:

IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 2019.

05.03.2019.
IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU 2019.
1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbra na području Grada Karlovca (GGK 4/2019)
2. Odluka o ovlastima dosadašnjih vijeća mjesnih odbora nakon raspuštanja (GGK 4/2019)
3. Odluka o postupku provedbe izbora za vijeća mjesnih odobra i gradskih četvrti (GGK 3/2009)
4. Odluka izmjeni i dopuni Odluke o postupku provedbe izbora za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti (GGK 2/2015)
5. Odluka o mjesnoj samoupravi (GGK 8/2014)
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi (GGK 2/2015)
7. Zakon o lokalnim izborima (NN broj 144/12 i 121/16)

KONTAKT / INFO
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Karlovca ima sjedište u zgradi Gradske uprave Grada Karlovca, na adresi Banjavčićeva 9, u prizemlju, soba 12A.
Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva je od 8,00 do 15,00 sati.
Za vrijeme trajanja kandidacijskog postupka radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva je:
18. i 19. 3. 2019.  - 8 do 15 sati
20. 3. 2019. - 8 do 16 sati
21. i 22. 3. 2019. - 8 do 18 sati
23. i 24. 3. 2019. - 9 do 13 sati
25. i 26. 3. 2019. - 8 do 20 sati
27. 3. 2019. - 8 do 24 sata
U predloženom vremenu možete izvršiti ovjeru obrazaca izjave o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesne samouprave te predati kandidacijske liste.
Gradsko izborno povjerenstvo će do 29. 3. do zaključno u 24:00 sata objaviti pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća mjesne samouprave te objaviti zbirnu listu.
Upućujemo na obvezne upute Gradskog izbornog povjerenstva.
Telefon:  628-154, 628-111
Telefaks: 628-182
e-mail:
sjedište Izbornog povjerenstva: tajnistvo-visnja@karlovac.hr
predsjednici i zamjenice predsjednice Izbornog povjerenstva: marina.golubic@karlovac.hr