Pretražite novosti:

Idući tjedan počinju e upisi u vrtiće

05.05.2022.
Idući tjedan počinju e upisi u vrtiće
Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Karlovac i Dječji vrtić Četiri rijeke Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje
 POZIV ZA UPIS DJECE U DESETOSATNI PROGRAM DJEČJIH VRTIĆA GRADA KARLOVCA ZA 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU
 
Od 1. rujna 2022. godine u dječji vrtić mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2022. godine navrše godinu dana pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji ili skrbnici (u daljnjem tekstu: roditelji) moraju imati prebivalište na području grada Karlovca.
ZAHTJEV ZA UPIS PREDAJE SE ISKLJUČIVO PUTEM APLIKACIJE E-UPISI UNUTAR NACIONALNOG SUSTAVA E-GRAĐANI.
Molimo da prijavom u sustav e-Građani provjerite podatke koje ovaj sustav sadrži o vama kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.
UZ ZAHTJEV ZA UPIS POTREBNO JE PRILOŽITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):
1. Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave)
2. Potvrda o prebivalištu roditelja i djeteta, a za djecu i roditelje koji imaju status stranca potvrda o boravištu (ne starija od 6 mjeseci)
3. Iskaznicu imunizacije i zdravstvenu iskaznicu djeteta
4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:
 • Dokaz o zaposlenju roditelja (Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa kojeg izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis, odnosno odgovarajuća isprava za roditelja zaposlenog u inozemstvu – ovjereni preslik ugovora o radu ili druga odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status zaposlene osobe – ne starije od 30 dana od dana objave Poziva za upis).
 • Potvrda o redovitom školovanju roditelja (ukoliko se roditelji školuju),
 • Rješenje da je roditelj djeteta žrtva i/ili invalid Domovinskog rata,
 • Medicinsku dokumentaciju djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta (Rješenje 1. stupanjskog tijela vještačenja),
 • Rješenje ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je roditelj djeteta korisnik doplatka za djecu.
 • Rješenje da je roditelj djeteta korisnik zajamčene minimalne naknade,
Dokaz o samohranosti roditelja:
 • Smrtni list za preminulog roditelja, ili
 • Rodni list djeteta, ili
 • Rješenje suda o samostalnom ostvarenju roditeljske skrbi
Dokaz o jednoroditeljskoj obitelji:
 • Pravomoćna Presuda o razvodu braka, ili
 • Tužba za razvod braka (ili potvrda suda da je pokrenuta tužba), ili
 • Izjava roditelja o samostalnoj skrbi djeteta nakon prestanka izvanbračne zajednice,
Dokaz o udomiteljskoj obitelji- preslika Rješenja Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj,
Djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - preslika rodnog lista za svako dijete. 

ZAHTJEV ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ PODNOSI SE PUTEM LINKA https://vrtici.e-upisi.hr/ U RAZDOBLJU od 12. 5. 2022. do 20. 5. 2022.
Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa osigurana je e-mail adresa upisi2022@gmail.com te brojevi telefona 091/2345-316, 091/2345-317, 099/489-1199, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi bit će objavljene na web stranicama vrtića www.vrtic-karlovac.hr www.vrtic-cetiririjeke.hr i ovdje u privitku. U roku do 15 radnih dana od dana isteka roka za predaju zahtjeva za upise Povjerenstvo za upise će, na temelju obrađenih i evaluiranih zahtjeva, objaviti prve rezultate bodovanja na oglasnoj ploči Vrtića, službenim mrežnim stranicama Vrtića te službenim mrežnim stranicama Grada Karlovca.
 
 
 
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana