Pretražite novosti:

Grad Karlovac razvija kvalitetan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja

22.07.2020.
Grad Karlovac razvija kvalitetan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja
Potaknuti člankom o uvjetima rada u vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac i raspravom o našim najmlađima i brizi za njihovu skrb zahvalili bi se svima koji ovu temu smatraju uistinu važnom pa tako i g. Biraču. Razumljivo je da je zajednički interes i obveza uskladiti predškolski odgoj s Državnim pedagoškim standardom kako po pitanju uređenja prostora tako i kvalitete rada. Nakon detaljne analize stanja u svim vrtićkim objektima, u svom strateškom opredjeljenju razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja, stavili smo u prioritete i razradili strategiju koja s jedne strane uključuje stvaranje materijalnih uvjeta sukladno Državnim pedagoškim standardima, a s druge strane razvoj različitih program sukladno interesima i potrebama roditelja.
Gradu Karlovcu cilj je briga za djecu, osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj te pružanje pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta, stoga smo ozbiljno prionuli na rješavanje problema stanja objekata i nedostatak smještajnih kapaciteta. Grad je ušao u kreditno zaduženje za izgradnju vrtića, istovremeno osiguravajući sredstva za plaće djelatnika zaposlene u vrtićima kao i samo financiranje svih osam vrtićkih objekata. U ovoj godini Grad je osigurao sredstva za plaće i ostale troškove u iznosu od 14.921.155,00 kuna, a zaposlenima u vrtićima sva prava određena su Kolektivnim ugovorom kojeg imamo potpisanog s obje ustanove. S našim reprezentativnim socijalnim partnerom uspješno i na demokratski način pregovaramo o svim pravima zaposlenih u vrtićima. Kvalitetnim pregovaranjem i suradnjom odgajateljima u vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac, izjednačena je plaća s plaćom zaposlenika u osnovnim školama, a Grad Karlovac je gotovo uvijek našao način osigurati sredstva za isplatu regresa, božićnice i uskrsnice i onda kada ih zaposlenici u školama nisu imali. Kada je Vlada Republike Hrvatske potpisala Sporazumom o osnovici za plaće u javnim službama kojim se osnovica za plaće u javnim službama povećala za 3% i nadalje dodatno za 2%, Grad Karlovac je pratio situaciju i povećao plaću  djelatnicima u vrtiću, dok se osnovica ostalim proračunskim korisnicima (djelatnici Grada i ostalih gradskih ustanova) nije povećavala. 
Ukupno  za uređenje i rekonstrukciju vrtića utrošeno je 100 milijuna kuna. Započeli smo 2007. godine rekonstrukcijom kuhinje u vrtiću Grabrik  čija je vrijednost iznosila milijun kuna. Vrtić na Turnju otvoren je 2012. godine  u vrijednosti 11 milijuna kuna, novi vrtić Švarča otvoren je 2015. godine vrijednosti 18 milijuna kuna, a vrtić Gaza rekonstruiran je i otvoren 2015. godine čija je vrijednosti rekonstrukcije iznosila  9,5 milijuna kuna, 2017. godine otvorili smo vrata novog vrtića na Rakovcu čija vrijednost je iznosila 15 milijuna kuna, nakon čega je 2019. godine otvoren vrtić Grabrik u vrijednosti  25 milijuna. Izgrađen je i opremljen ove godine i vrtić u Mahičnu čije otvorenje planiramo u rujnu 2020. godine. Riječ je o projektu  sufinanciranom iz Europskog fonda za ruralni razvoj, Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, Operacija 7.4.1.“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta je 6,3 milijuna kuna. Uz sve vrtiće uređena su parkirališta i prilazne prometnice.
U vrtiću Banija 2018. godine rekonstruiran je krov u iznosu od 509.230,96, izrađen je projekt u iznosu od  61.250 kuna i uređen je vrtić u 1. Fazi u iznosu od  613.558,83 kuna, a u planu je završetak rekonstrukcije vrtića Banija.
Trenutno je u tijeku energetska obnova i rekonstrukcija vrtića Dubovac. Energetska obnova sufinancirana je sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vrijednost prihvatljivih troškova je 4.280.168,38 kuna, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurana su bespovratna sredstva u iznosu 1.748.088,31 kunu. Grad Karlovac osigurava velika sredstva s obzirom da je ukupna vrijednost investicije 7.475.081,63 kuna. Energetska obnova će obuhvatiti zamjenu postojeće vanjske stolarije, izvedbu izolacije fasade, izolaciju krova i izolaciju podova.  Cijeli projekt je započeo 2017. godine nakon što je napravljena projektna dokumentacija, 2018. godine 1. faza rekonstrukcije, sada je u tijeku je 2. faza rekonstrukcije. Sveukupno cijeli projekt vrijedan je 9.150.000,00 kuna.
Uređenjem navedenih objekata stvoreni su uvjeti za povećanje broja grupa pa su tako kapaciteti vrtića povećani za 7 grupa. Zaposleno je 17 novih djelatnika od čega 14 odgojiteljica, a s novim objektom u Mahičnu povećat će se broj djelatnika za još tri nove grupe i 8 novih djelatnika od čega je 6 novih odgajatelja. 
Sve navedeno provodi se u cilju povećanja smještajnih kapaciteta koji trenutno                                                                                                                                                              nisu dovoljni za sve potrebe, ali možemo  zadovoljno konstatirati  da nije veliki broj djece na listi čekanja čemu je zasigurno pridonijelo otvaranje novih skupina.
Kvalitetu predškolskog odgoja nose i programi. Uz redovni 10 satni program, djeca se mogu uključiti u kraće programe  potaknute interesima roditelja pa tako u vrtićima imamo sportski program, glazbeni program, Montessori program, cjelodnevni i kraći engleski program i program senzomotorne stimulacije.
Posebno bih istaknuli brigu za djecu s teškoćama. Djeca s teškoćama u razvoju su, uz asistente integrirana u vrtićke grupe za što smo osigurali financijska sredstva. Također su svi prostori opremljeni didaktičkom opremom te je započelo i provođenje programa rada s darovitom djecom.
Istaknuli bi da je 2014. godine uvedena obvezna predškola, te smo organizirali rad i za djecu koja nisu obuhvaćena 10 satnim vrtićkim programom s time da je teret financiranja na Gradu (država financira samo 20 kn po djetetu mjesečno).
U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.; UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA; u vrtićima se provodi projekt  „Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu“ za koji je 24.10.2018. potpisan ugovor u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 8.914.270,36 kn.
Nositelj projekta "Unaprjeđenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu" je Grad Karlovac, a partneri na projektu su DV Karlovac i DV Četiri rijeke, gdje provedbom projekta 175 djece u 2 dječja vrtića koristi usluge produljenog radnog vremena, smjenskog i poslijepodnevnog rada vrtića, a djeci i roditeljima je kroz projekt su ponuđeni programi u cilju  obogaćivanja postojećih programa kao npr. rana intervencija, koturanje, bicikliranje, tenis, plivanje (u sklopu sportskog programa), medijska pismenost i terapijsko jahanje. U svrhu provedbe novih dodatnih programa kroz projekt je nabavljena nova didaktička, sportska i informatička oprema, a u cilju jačanja kapaciteta dodatno se educiraju novi i postojeći djelatnici kako bi se što kvalitetnije realizirali planirani programi i podigla kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Karlovcu.
Također smo vezano na demografske mjere, donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa participacije roditelja odnosno skrbnika u cijeni boravka djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Karlovac. Novom Odlukom promjena se prvobitno odnosi na obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju 3 i više djece gdje bi se iznos participacije utvrđivao na tri načina, ovisno koliko djece koristi uslugu vrtića. Do sada su roditelji za 3 i više djece koja su sva u vrtiću, bez obzira na prosjek primanja, plaćali participaciju u iznosu od 680,00 kuna. Ta mjera je ostala i dalje, ali smo dodali i sljedeće mjere, a to su da kada je dvoje djece u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili su predškolskog uzrasta participacija plaćaju u ukupnom iznosu od 630,00 kuna. Kada je jedno dijete u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili su predškolskog uzrasta, participacija se utvrđuje u ukupnom iznosu od 460,00 kuna.
U želji da što više djece u gradu Karlovcu bude uključeno u predškolski sustav Grad Karlovac donio je odluku o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja na području grada Karlovca u dječjim vrtićima kojima osnivač nije Grad Karlovac (privatni vrtići) čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Karlovca. Sufinanciranje privatnih vrtića je trenutno  u iznosu od 500 kuna po djetetu na području grada Karlovca, a  kao još jedan korak u kvalitetnoj organizaciji predškolskog odgoja, Grad Karlovac će izjednačiti participaciju u cijeni sufinanciranja vrtića kojima je osnivač Grad Karlovac i privatnih vrtića i to već s početkom nove pedagoške godine. 
Prije dvije godine uveli smo upise u vrtiće putem elektroničke prijave tako da su roditeljima  na ovaj način znatno sniženi troškovi upisa, cijeli proces je transparentan i automatiziran. Roditelji su odlično prihvatili ovu aplikaciju, koja pored brže i jednostavnije prijave, omogućuje veću transparentnost i bolju komunikaciju.
Grad Karlovac je osigurao da svako dijete u vrtiću ima  likovni materijal potreban za oblikovani rad u vrtićima, a tijekom epidemije COVID-19 osigurani su svi materijalni i higijenski  uvjeti za boravak djece i svih zaposlenih u vrtićima., od dezinficiranja prostora do nabave maski i dezinfekcijska sredstva. Pojačane su higijenske mjere, dezinficirali su se predmeti, igračke i prostori u kojima se djeca kreću. Kako bi donekle olakšali svima situaciju u vrijeme epidemije Grad Karlovac je donio Odluku po kojoj od 16. ožujka roditelji nisu morali plaćati vrtić u vrijeme kada ga djeca nisu pohađala.  
Naposljetku želimo istaknuti da sve što smo nabrojali ne bi bilo moguće ostvariti bez kvalitetnih i predanih odgajatelja. Grad Karlovac kao osnivač uvijek je na raspolaganju svim djelatnicima vrtićkih objekata. Svakodnevna koordinacija, komunikacija, otvoreni prijedlozi i kritike sastavni su dio poslovnih aktivnosti osnivača i vrtićkih ustanova. Prisutni smo na odgojiteljskim vijećima, koordinacijskim sastancima, u svim procesima poslovanja. Ovim putem želimo pohvaliti sve vrtićke djelatnike, posebice sve odgojitelje koji svojim znanjem, trudom i primjerom odgajaju nove generacije i time Karlovac čine boljim mjestom.
Sve navedeno govori u prilog činjenici da razvijamo kvalitetan sustav predškolskog odgoja i obrazovanja koji vrlo često predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja ističu za primjer. Ono što posebno ističemo je da smo otvoreni prema roditeljima, komuniciramo i nastojmo u suradnji svi u sustavu riješiti problem, ukoliko se pojavi.
Nastavno na dobru komunikaciju s građanima i roditeljima, ponosno možemo istaknuti da je novi vrtić Grabrik na Natječaju za najljepši vrtić, kojeg je krajem prošle godine organizirao portal Gradonačelnik.hr, uvjerljivo osvojio drugo mjesto u Republici Hrvatskoj, a birali su ga upravo građani.
Svjesni smo  da uvijek ima prostora za napredak pa ćemo sukladno proračunskim sredstvima nastaviti otvarati nove mogućnosti te ulagati u sustava predškolskog  odgoja i obrazovanja,a  na zadovoljstvo djece i roditelja.