Pretražite novosti:

Grad Karlovac brine o napuštenim životinjama i poručuje - Ne kupuj, udomi!

07.08.2020.
Grad Karlovac brine o napuštenim životinjama i poručuje - Ne kupuj, udomi!
Gradonačelnik Damir Mandić obišao je Sklonište za napuštene životnje u Utinji. Grad Karlovac nastoji humano, civilizirano i dosljedno voditi brigu o napuštenim i ranjenim životinjama koje su zatečene na području grada Karlovca do njihovog vraćanja vlasniku odnosno do pronalaska trajnog doma što posljedično iziskuje i značajna financijska sredstva koja se moraju osigurati u Proračunu. Izdaci i troškovi su visoki zbog sanitarnih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni kao i zbog opreme i drugih tekućih izdataka. Sigurno možemo reći da je Grad Karlovac jedan od gradova koji u potpunosti provodi Zakon kada su u pitanju napuštene životinje. Uz svakodnevnu brigu o životinjama Sklonište je dužno kontinuirano raditi na udomljavanju životinja kojima nije pronađen vlasnik jer su sukladno novom zakonu sva skloništa „No kill“ što je rezultiralo puno većim brojem pasa za udomljavanje. U zadnje vrijeme velik broj pasa udomljen je zahvaljujući Skloništu i udrugama s kojima surađuju.
Godišnji trošak skrbi o napuštenim životinjama je oko 1,5 miijuna kuna, a zbrine se oko 320 napuštenih pasa koji su zatečeni na javnim površinama grada Karlovca, a udomi se oko 240 pasa godišnje. Osim pasa, Sklonište vodi brigu i o velikim životinjama koje su napuštene. Ovim putem pozivamo građane na odgovorno postupanje s kućnim ljubimcima, a one koji planiraju imati psa da se odluče za njihovo udomljavanje umjesto kupnje. Životinje iz skloništa pod stalnom su veterinarskom skrbi, mikročipirane, cijepljene i kastrirane, što jamči zdrave ljubimce koji čekaju svoj „zauvijek dom“.