Pretražite novosti:

Grad isplaćuje jednokratnu naknadu za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata, odnosno režijskih troškova karlovačkim umirovljenicima

17.05.2022.
Grad isplaćuje jednokratnu naknadu za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata, odnosno režijskih troškova karlovačkim umirovljenicima
Kako je Vlada je usvojila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, Grad Karlovac odlučio je dati svoj doprinos i pomoći umirovljenicima s najnižim mirovinama donošenjem mjere za pomoć u svrhu ublažavanja rasta cijena zbog poskupljenja energenata, odnosno režijskih troškova. U Proračunu Grada Karlovca, za ovu mjeru planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn.
Mjerom će biti obuhvaćeno oko 6000 umirovljenika.
Umirovljenici su razvrstani u dvije platne skupine prema visini mirovine, pa će iznos od 300 kn dobiti oni s iznosom do 2.000,00 kuna mirovine, a iznos od 200 kn oni s iznosom od 2.000,01 do 2.500,00 kn mirovine.
Korisnici mjere su:
  • umirovljenici s prebivalištem na području grada Karlovca čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ne prelaze iznos od 2.500,00 kn sukladno evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 
  • umirovljenici s prebivalištem na području grada Karlovca koji primaju mirovinu u iznosu do 2.500,00 kn temeljem međunarodnog ugovora (inozemni korisnici mirovina) kao i umirovljenici s invalidskim mirovinama zbog profesionalne nesposobnosti za rad koji se nalaze u radnom odnosu i njihova ukupna primanja ne prelaze iznos od 2.500,00 kn po podnošenju zahtjeva s dokazom o visini mirovine odnosno potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili poslovne banke u kojoj primaju mirovinu ili potvrde poslodavca o isplaćenoj plaći iz prethodnog mjeseca 
Isplate umirovljenicima primateljima hrvatske mirovine, a sukladno evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje počet će narednih dana.
U suradnji s Gradom Karlovcem Hrvatska pošta obavit će isplate energetskog dodatka na adresi primatelja. Ako kojim slučajem korisnik nije kod kuće kod kuće poštar će vam ostaviti obavijest o prispijeću mirovinske uputnice. Na obavijesti je zabilježeno u kojem poštanskom uredu i u kojem roku možete podići svoj dodatak.
Očekuje se da isplata bude završena u naredna tri tjedna, stoga umirovljenici koji ne dobiju novčani dodatak zaključno s 15.lipnjem, a smatraju da udovoljavaju uvjetima i imaju mirovinu u iznosu do 2.500,00 kn, mogu se javiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti mailom ili nazvati na broj telefona koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Grada Karlovca .
KONTAKTI:
E – mail. umirovljenici@karlovac.hr
telefoni: 628 – 255, 628 – 257, 628 – 109

Umirovljenici koji uz hrvatsku mirovinu primaju i inozemnu, te umirovljenici koji su u radnom odnosu, tijekom lipnja trebaju Upravnom odjelu za društvene djelatnosti dostaviti dokaz o visini inozemne mirovine popunjavanjem Obrasca za dostavu podataka o visini inozemne mirovine, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Grada Karlovca, a moći će se preuzeti i na porti Uprave. Obrazac će se moći predati osobno, poslati mailom na adresu koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Grada Karlovca ili poslati poštom na adresu Banjavčićeva 9, 47.000 Karlovac (s naznakom za energetski dodatak). Kriteriji za ostvarivanje prava isti su kao i za korisnike hrvatske mirovine, ali će se u granični iznos ukupnog mirovinskog primanja od 2.500,00 kuna uračunati i svota inozemne mirovine.
Pitaj Koranu
Virtualna asistentica Korana