Pretražite novosti:

GeotermiKA zahuktava planove i aktivnosti

09.01.2020.
GeotermiKA zahuktava planove i aktivnosti
Trgovačko društvo GeotermiKA d.o.o. osnovao je Grad Karlovac radi istraživanja i eksploatacije geotermalne vode geotermalnog polja Karlovac za potrebe postojećeg toplinskog sustava grada, a ukoliko se dobije potpora europskih fondova i na proizvodnju električne energije za potrebe javnih objekata grada (bolnice, škole, dječji vrtići), objekata gradske uprave i javnu rasvjetu. Glavne smjernice aktivnosti trgovačkog društva GeotermiKA d.o.o. usmjerene su na provođenje istraživanja i eksploatacije geotermalne vode u energetske svrhe poštujući sva pravila zaštite okoliša i održivog razvoja, društveno odgovornog poslovanja, proizvodnju toplinske (električne) energije uporabom izvora geotermalne vode. Analizom podataka prikupljenih tijekom prijašnjih istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda koji su dostupni u arhivi Agencije za ugljikovodike te na temelju dosadašnjih interesa za područje eksploatacije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, ocijenilo da na istražnim prostorima „Karlovac 1" i „Karlovac 2" postoji potreba za utvrđivanjem pojedinačnih rezervi geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe i za utvrđivanjem njihove gospodarske iskoristivosti te donijelo Odluku o provođenju nadmetanja za odabir najpovoljnijih ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima ,,Karlovac 1" i „Karlovac 2" radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda 22. siječnja 2019. godine.
Istražni prostor „Karlovac 1“ nalazi se na području grada Karlovca i općine Draganić, u Karlovačkoj županiji. GeotermiKA d.o.o. za energetiku prijavila se na Nadmetanje objavljeno 19. lipnja 2019. godine radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe.
Nakon provedenog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ temeljem odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je zaprimljena Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru „Karlovac 1“ trgovačkom društvu GeotermiKA d.o.o. za energetiku iz Karlovca do 2. prosinca 2024. godine.
U cilju utvrđivanja ležišta i utvrđivanja količine i kakvoće rezervi geotermalne vode u sklopu istražnih radova planiraju se daljnji radovi analize i obrade postojećih geoloških, geofizičkih i strukturno-tektonskih podataka istražnog područja, provedba snimanja dodatnih seizmičkih profila, njihova obrada i interpretacija usmjerena na definiranja strukturo-tektonske osnove i sagledavanja geoloških značajki istražnog prostora sve u cilju određivanja lokacije nove istražne odnosno proizvodne bušotine i izrada geološke osnove bušotine s prognoznim geološkim profilom, te nakon izrade i opremanja bušotine slijedi izvođenje proizvodnih i termodinamičkih ispitivanja s hidrodinamičkim mjerenjima.
U prvoj i drugoj godini istraživanja Društvo GeotermiKA d.o.o. planira provesti analize i interpretacije postojećih seizmičkih profila te locirati istražnu bušotinu na temelju dobivenih rezultata, potom je obvezna izraditi idejni projekt izrade istražne bušotine te ga dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na suglasnost. GeotermiKA d.o.o. u narednim godinama će izraditi istražne bušotine i izvesti hidrodinamička mjerenja i termodinamička ispitivanja te utvrditi fizikalno - kemijske parametre geotermalnih voda. Po ispunjenju prethodno propisanih obveza i aktivnosti, GeotermiKA d.o.o. će provesti postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i ishoditi rješenja o utvrđivanju eksploatacijskog polja. U posljednjoj, petoj godini istraživanja, GeotermiKA d.o.o. je obvezna ishoditi dozvolu za pridobivanje geotermalnih voda i sklopiti ugovor o eksploataciji geotermalnih voda s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.
- Svjedoci smo klimatskih promjena i okretanju prema obnovljivim izvorima energije. Geotermalna energija je jedini pravi obnovljivi izvor energije koji nije ovisan ni o danu, noći, vremenskim prilikama, ona je stalno tu. Tako da i orijentacija Grada Karlovca i samog trgovačkog društva GeotermiKA je prema održivom, obnovljivom izvoru energije, a to je definitivno geotermalna energija. Važno je reći i da je ovime Grad Karlovac zajedno s Društvom GeotermiKA jedan od pionira istraživanja geotermalne energije u Hrvatskoj. Sada su tim putem krenuli i neki drugi gradovi, a Grad Karlovac je došao u jednu visoku fazu, a to je istraživanje, naglasio je direktor GeotermiKA-e Vlatko Kovačić.
Pobrojao je i najznačajnije koristi ovoga projekta.
– Svi težimo energetskoj neovisnosti uvođenjem novih izvora energije, a geotermalna energija je definitivno energetski neovisna. Radi se o zamjeni fosilnih goriva, smanjenju klimatskih promjena, a samim geotermalnim izvorima i istraživanjem i kasnije korištenjem. Grad Karlovac ima i jedinstvenu priliku i za razvoj znanja i konkurentnosti u obnovljivim izvorima energije i s ovim dijelom svrstava se na mapu gradova koji stvarno razmišlja ozbiljno i u budućnost korištenjem obnovljivih izvora energije. Tu je i stvaranje ostalih uvjeta za razvoj gospodarskih projekata u turizmu, poljoprivredi, industrijskoj proizvodnji i naravno što je svima važno, otvaranje novih radnih mjesta, ali to je sve ono što će se događati u razdoblju nakon samih istraživanja, istaknuo je između ostalog Kovačić.